Trädgårdstraktorns knivar roterar inte

När du arbetar med din trädgårdstraktor från Husqvarna kan du lägga märke till att knivarna inte roterar.

Det kan finnas flera orsaker till att knivarna inte aktiveras på trädgårdstraktorn.

VAR FÖRSIKTIG! Av säkerhetsskäl ska du alltid använda skyddshandskar när du utför den här uppgiften. Knivarna är vassa och kan lätt orsaka skador.

Sitt i trädgårdstraktorsätet

Användarsensorsystemet hindrar att knivarna roterar om användaren inte sitter i sätet.

Körning i högt gräs

Om belastningen på knivarna är för hög roterar de inte. Använd inte trädgårdstraktorn i högt gräs.

Smuts och skräp har fastnat i klippaggregatet

Kontrollera om knivarna kan svänga fritt. Om knivarna inte kan röra sig fritt tar du bort skräp runt knivarna och i klippaggregatet.

Koppla in backdriftsystemet (ROS)

VARNING! Innan och medan du kör produkten bakåt ska du titta nedåt och bakom produkten för att skydda andra.

  1. För att koppla in ROS ska du vrida tändningsnyckeln moturs till läget ROS.
  2. Trampa långsamt ner bakåtpedalen för att starta rörelsen.
  3. Vrid tändningsnyckeln medurs till påslaget läge (I) för att koppla ur ROS.

Klippaggregatets drivrem är monterad på rätt sätt

Knivarna slutar rotera om klippaggregatets drivrem inte är korrekt monterad.

Kontrollera att klippaggregatets drivrem är korrekt monterad på trädgårdstraktorn

Var den här artikeln till hjälp?