Trädgårdstraktorn är svår att starta

Det kan finnas många tillfällen då din trädgårdstraktor från Husqvarna är svår att starta. Orsakerna till detta kan variera beroende på typ av produkt, batteriets status och bränsle.

Ladda batteriet

Kontrollera batteriet i trädgårdstraktorn.

Om produkten inte används under en längre tid kan batteriet i trädgårdstraktorn laddas ur.

Ladda batteriet om det är för svagt för att starta motorn.

Laddning på startsolenoiden

  1. Anslut den positiva (+) laddningskabeln till pluspolen (+) (A) på startsolenoiden.
  2. Anslut den negativa (–) laddningskabeln till minuspolen (–) (B). VAR FÖRSIKTIG! Använd inte en boosterladdare eller en startbooster. Detta orsakar skador på produktens elsystem.
  3. Koppla alltid ur laddaren innan du startar motorn.

Laddning på batteriet

OBS! Beroende på trädgårdstraktorns modell kan batteriets placering variera.

Ladda batteriet med en vanlig batteriladdare.

Fyll tanken med nytt bränsle

Fyll bränsletanken på produkten till botten av påfyllningsröret. Överfyll inte.

Använd alltid färskt och rent vanligt bränsle med minst 87 oktan.

Blanda inte olja med bränsle. Köp bränsle i mängder som kan användas inom 30 dagar för att säkerställa att det är färskt.

VARNING! Torka upp utspillt bränsle. Tänk på att inte använda, förvara eller spilla bränsle nära en öppen låga.

Rengör luftfiltret

Ett igensatt luftfilter kan leda till att skräp sugs in i motorn.

Motorn får inte tillräckligt med luft om luftfiltret är igensatt.

Så rengör du luftfiltret

Byt bränslefilter.

Bränslefiltret ska bytas en gång per säsong på trädgårdstraktorn.

Om bränslefiltret blir igensatt ska det bytas.

Så byter du bränslefilter

Byt tändstiftet

Om tändstiftet i trädgårdstraktorn är smutsigt eller skadat är det svårt att starta produkten.

Byt tändstift på din trädgårdstraktor

Var den här artikeln till hjälp?