Så rengör eller byter du luftfiltret på en trädgårdstraktor

För att din trädgårdstraktor från Husqvarna ska hållas i gott skick är det viktigt att luftfiltret är rent och fungerar som det ska.

Om luftfiltret är smutsigt eller skadat kan du få problem med att starta trädgårdstraktorn eller uppleva effektförlust när du använder den.

För detta behöver du

 • en rengöringsborste eller tryckluft
 • ett nytt luftfilter, om det gamla luftfiltret är skadat – se till att använda rätt typ av luftfilter, beroende på din modell av trädgårdstraktor.

Rengöra och byta luftfiltret på en trädgårdstraktor

 1. Vrid de två vreden ¼ varv moturs.
 2. Ta bort luftfilterkåpan.
 3. Ta försiktigt bort luftfiltret.

Så rengör du skumluftfiltret på en trädgårdstraktor

 • Ta bort skumluftfiltret som sitter runt luftfilterpatronen.
 • Rengör skumluftfiltret med ett svagt rengöringsmedel.
 • Låt skumluftfiltret torka.
 • Sätt skumluftfiltret runt skumluftfilterpatronen.

Så rengör du pappersluftfiltret på en trädgårdstraktor

 • Slå pappersluftfiltret mot en hård yta.
 • Blås med tryckluft från insidan av pappersluftfiltret.
  VAR FÖRSIKTIG! Om du inte kan rengöra pappersluftfiltret måste det bytas ut.
4. Montera luftfiltren i omvänd ordning.
Var den här artikeln till hjälp?