Motorsåg2024-02-11

Stoppa kedjan från att hoppa av svärdet

Det finns tre huvudorsaker till att en kedja hoppar av:

  1. Fel svärd eller kedja för sågen. Kontrollera att du använder rätt tanddelning, bredd och antal drivlänkar.
  2. Kedjan är inte korrekt spänd. Det är normalt att en ny kedja sträcks ut och att regelbunden justering krävs. En korrekt spänd kedja som är kall är tillräckligt spänd för att inte hänga under svärdet, men tillräckligt slak för att du ska kunna flytta den för hand med visst motstånd. (VARNING! Du måste ha handskar på när du gör detta!) En varm kedja är lite mindre spänd. Om du behöver justera kedjan när den är varm, låter du den hänga under svärdet motsvarande bredden på en medelstor skruvmejselspets. Drivlänkarna får aldrig vara helt utanför svärdsspåret.
  3. Busksågning. De små grenarna kan fastna mellan kedjan och kedjehjulet så att kedjan rubbas ur spåret. Använd en häcksax eller röjsåg för detta istället.

Spänna en motorsågskedja

Var den här artikeln till hjälp?