Gräsklippare2024-02-11

Så här byter du motorolja på gräsklipparen

För att gräsklipparen ska fungera optimalt måste du byta motorolja varje år. Bäst är att göra det innan säsongen börjar.

Så här kontrollerar du motoroljenivån

VAR FÖRSIKTIG! För låg oljenivå kan orsaka allvarliga motorskador. Kontrollera motoroljenivån innan du startar produkten.

 1. Parkera produkten på plan mark och stäng av motorn.
 2. Ta bort oljetanklocket med mätstickan.
 3. Torka av oljan från mätstickan.
 4. Sätt tillbaka mätstickan helt i oljetanken för att få en korrekt uppfattning om oljenivån.
 5. Ta bort mätstickan.
 6. Kontrollera oljenivån på mätstickan.
 7. Om oljenivån är låg ska du fylla på med motorolja och kontrollera oljenivån igen. Använd en tratt för att förhindra spill när du fyller tanken med olja.

OBS! Se till att använda rekommenderad motorolja för din specifika gräsklippare. Du hittar information om detta i bruksanvisningen. Blanda inte olika oljetyper.

Byta motorolja

VARNING! Motorolja är mycket varm direkt efter att motorn stoppats. Låt motorn svalna innan du tappar ur motoroljan. Om du spiller motorolja på huden rengör du med tvål och vatten.

 1. Koppla ur tändstiftskabeln från tändstiftet och placera kabeln så att den inte kan komma i kontakt med ett tändstift.
 2. Ta bort oljepåfyllningslocket/oljestickan och lägg den åt sidan på en ren yta.
 3. Använd en pump för att tömma oljan. Rengör munstycket när du är klar för att undvika oljespill.
 4. Kontrollera att all olja har tagits bort med hjälp av en oljesticka.
 5. Fyll på olja i enlighet med den typ av olja och mängd som anges i bruksanvisningen till produkten.
 6. Använd oljestickan för att kontrollera motoroljenivån.
 1. Kör gräsklipparen tills tanken är tom.
 2. Ta bort tändkabeln från tändstiftet.
 3. Ta bort oljetanklocket.
 4. Placera en behållare under gräsklipparen för att samla upp motoroljan och förhindra spill.
 5. Luta enheten för att tappa ur motoroljan från oljetanken.
 6. Fyll på tanken med rekommenderad motorolja. Information om korrekt typ av motorolja finns i bruksanvisningen till produkten. Blanda inte olika oljetyper. Vi rekommenderar att du använder Husqvarna SAE 30 motorolja.
 7. Kontrollera motorns oljenivå.
Var den här artikeln till hjälp?