Automower®2024-03-01

Så här aktiverar du GeoFence och GPS-spårning med Automower®-robotgräsklipparen

När du använder Automower® Connect-appen tillsammans med Automower®-modeller med Wi-Fi eller mobilanslutning eller en klippare med ett Automower® Connect-kit gör GeoFence-funktionen det möjligt att spåra robotgräsklipparens rörelser, till exempel vid stöld, men även för andra ändamål.

Om din klippare har stöd för GPS-spårning rekommenderar vi att du alltid aktiverar GeoFence när du har slutfört installationen av din Automower®-robotgräsklippare. Exakt hur du aktiverar den varierar, men generellt sett behöver du aktivera GeoFence-funktionen, ange en mittpunkt och justera känsligheten eller radien efter behov. Det kan du göra antingen i Automower® Connect-appen eller på klipparens display, beroende på vilken modell du har. Sedan är du redo att starta.

Vad är GeoFence och hur fungerar det?

GeoFence är ett GPS-baserat stöldskyddssystem som fungerar som ett virtuellt staket för Automower®-robotgräsklipparen. GeoFence-funktionen gör det dessutom möjligt att spåra robotgräsklipparens rörelser för andra ändamål.

GPS-spårning i Automower® Connect-appen

 • Automower®-ikonen på kartan visar klipparens position. När du klickar på ikonen visar nålen klipparens koordinater.
 • Den blå cirkeln indikerar radien för GeoFence på upp till 500 meter.
 • Laddstationsikonen på kartan visar startpunkten för klipparen.
 • Positionen anges med en precision på 10 meter, men noggrannheten beror på noggrannheten hos Google Maps på den angivna platsen och på hur stark GPS-signalen är.

Vad händer när GeoFence-larmet aktiveras?

Om GeoFence-funktionen är aktiverad och klipparen flyttas utanför GeoFence-området gäller följande:

 • Ett larm utlöses.
 • Efter ett tag går klipparen in i viloläge eller stängs av (beroende på modell), men systemet skickar regelbundet klipparens position till Automower® Connect.
 • PIN-koden behövs för att man ska kunna stänga av larmet och aktivera klipparen.
 • Du kan följa klipparens rörelser i kartvyn i Automower® Connect-appen.
 • GeoFence-funktionen är utformad för att fungera under mycket lång tid och den fortsätter hela tiden att skicka positionen till Automower® Connect.

Aktivera GeoFence

Du kan aktivera GeoFence och ändra dess inställningar i Automower® Connect-appen eller på klipparens display, beroende på vilken produktmodell du har.

Aktivera GeoFence i Automower® Connect-appen

 1. Placera klipparen ungefär i mitten av arbetsområdet.
 2. Se till att du är ansluten till klipparen via Bluetooth.
 3. Välj Mer > Inställningar > Säkerhet > GeoFence i Automower® Connect.
 4. Placera produkten på en central plats i arbetsområdet.
 5. Växla on/off-knappen för att aktivera eller avaktivera stöldskyddsfunktionen. Mittpunkten ställs in på produktens aktuella position.
 6. Använd det horisontella reglaget för att ställa in radien.

Geofence-radie i Automower® Connect

Du får nu en notis från Automower® Connect-appen när klipparen hamnar utanför GeoFence och klipparstatus ändras till Utanför GeoFence (om du har godkänt notiser från appen).

Aktivera och ställ in GeoFence med hjälp av klipparens display

Aktivera eller avaktivera GeoFence-funktionen

Gäller för alla modeller som har en display och stöd för GPS-spårning.

 1. På klipparens display navigerar du till Tillbehör > Automower Connect > GeoFence > Aktivera GeoFence.
 2. Tryck på OK-knappen.
 3. Markera eller avmarkera Aktivera GeoFence och tryck på OK-knappen.

Ställ in en mittpunkt för GeoFence-funktionen

 1. Placera klipparen ungefär i mitten av arbetsområdet.
 2. Gå till Tillbehör > Automower Connect > GeoFence > Ny mittpunkt på klipparens display.
 3. Tryck på OK-knappen. Mittpunkten är nu inställd på klipparens aktuella position.

Ställ in känsligheten för GeoFence

Känsligheten för GeoFence kan ändras av användaren. Ju kortare avståndet är eller ju högre känsligheten är desto lättare utlöses larmet. Observera att när du sänker känsligheten eller ökar avståndet blir GeoFence-ytan för större och klipparen behöver tillbringa mer tid utanför GeoFence för att larmet ska utlösas.

 1. Gå till Tillbehör > Automower Connect > GeoFence på klipparens display.
 2. Använd piltangenterna för att välja känslighet för GeoFence.
 3. Tryck på BACK-knappen.

Lägg till ett telefonnummer

Om du lägger till ditt telefonnummer* får du ett textmeddelande (SMS) till din telefon när klipparen hamnar utanför GeoFence och klipparstatus ändras till Utanför GeoFence.

Ett textmeddelande skickas varje gång klipparstatus ändras. Produkten har en gräns på tio meddelanden per månad.

Observera att du inte måste lägga till ett telefonnummer för att GeoFence ska fungera. Om du inte lägger till ett telefonnummer får du ändå aviseringar från Automower® Connect-appen om klipparstatus ändras till Utanför GeoFence.

 1. SMS-funktionen skickar ett SMS till dig när produkten flyttas från stöldskyddsområdet.
 2. Gå till Tillbehör > Automower Connect > Kommunikation > Använd SMS.
 3. Tryck på OK-knappen.
 4. Gå till Tillbehör > Automower Connect > Kommunikation > Telefonnummer för SMS.
 5. Tryck på siffertangenterna för att ange telefonnummer inklusive landskod. Till exempel (+ )46701234567. Du kan lägga till upp till tre nummer.
 6. Tryck på BACK-knappen.

Använd funktionen för test-SMS för att verifiera det angivna telefonnumret. Ett SMS kommer då att skickas till alla telefonnummer på listan.

* SMS-funktionen är endast tillgänglig för vissa modeller.

Rekommendation för förvaring

När du ställer undan robotgräsklipparen för förvaring under en längre period, t.ex. under vintern, rekommenderar vi att du stänger av huvudbrytaren.

När klipparen har stängts av är det inte möjligt att kommunicera med robotgräsklipparen och GeoFence-funktionen är inte aktiv förrän klipparen startas igen. När du startar klipparen behöver du ange PIN-koden.

Säkerhet

Av säkerhetsskäl behöver du alltid ange klipparens PIN-kod om du vill aktivera eller avaktivera GeoFence-funktionen eller göra några ändringar relaterade till GeoFence.

Så här ska du göra om GeoFence-larmet går igång för lätt

Om du tycker att GeoFence-larmet går igång för lätt, till exempel om ett falskt larm löser ut även om klipparen är inne i trädgården, provar du följande:

 • Sänk GeoFence-känsligheten eller öka GeoFence-radien.
 • Återställ mittpunkten. Se till att mittpunkten är i mitten av arbetsområdet, annars kan larmet utlösas när klipparen fortfarande är inom arbetsområdet.
Var den här artikeln till hjälp?