Motorsåg2024-02-11

Rengöra eller byta tändstiftet på en motorsåg

För att hålla motorsågen i bästa skick är det viktigt att rengöra eller byta tändstiftet.

För detta behöver du

  • skyddshandskar
  • en stålborste
  • en kombinyckel med stor öppning eller ett annat verktyg som passar beroende på tändstiftets storlek
  • ett tändstift (rätt tändstiftsstorlek hittar du i motorsågens bruksanvisning).

Underhåll av tändstift:

  1. Ta av kåpan för att komma åt tändstiftet.
  2. När kåpan har tagits bort drar du av tändhatten och tändkabeln. Innan du går vidare: Se till att det inte finns någon korrosion på kontaktens ovansida. Borsta bort eventuell korrosion från kontakten med en stålborste. Se också till att rengöra området och ta bort smuts och skräp.
  3. Ta bort tändstiftet genom att skruva det medurs med en kombinyckel med stor öppning. Kontrollera om tändstiftet har spruckit eller om det täcks av sotavlagringar och kontrollera kontakterna på elektroden.
  4. Borsta bort eventuella sotavlagringar med stålborsten.
  5. Om tändstiftet inte är skadat och du kunde rengöra elektroden och kontaktplinten utan problem skruvar du i det i motorn igen. Dra åt ordentligt med hylsnyckeln. Dra inte åt för hårt.
  6. Se till att tändhatten och kabeln klickar ordentligt på plats när du sätter tillbaka dem.

Se till att använda rätt elektrodavstånd för din motorsåg. Du hittar informationen i bruksanvisningen eller så kan du besöka en lokal auktoriserad återförsäljare.

Se även:

Regelbundet underhåll av motorsågen

Var den här artikeln till hjälp?