Automower®2024-03-01

Problem med Wi-Fi-anslutningen till Automower®-robotgräsklipparen

Gäller endast för Automower®-modeller som har stöd för Wi-Fi.

En Wi-Fi-anslutning kan ge en stabil anslutning till Husqvarna Cloud och Automower® Connect-appen, men i vissa fall kan det hända att robotgräsklipparen kopplas bort från Wi-Fi-nätverket.

Vad händer när klipparen kopplas bort från Wi-Fi-nätverket?

En Automower®-modell som kommunicerar med Husqvarna Cloud med endast Wi-Fi visas som bortkopplad i Automower® Connect-appen om det inte finns någon Wi-Fi-signal. Detta är normalt om Wi-Fi-nätverket inte täcker klipparens hela arbetsområde.

En Automower®-modell som kommunicerar med Husqvarna Cloud med både mobil- och Wi-Fi-anslutning byter automatiskt till en mobilanslutning om det inte finns någon Wi-Fi-signal och du kan styra klipparen som vanligt. Den visas inte som bortkopplad när det inte finns någon Wi-Fi-signal.

När en modell med endast Wi-Fi kopplas bort från Wi-Fi-nätverket händer följande:

 • Klipparen fortsätter att klippa gräsmattan som vanligt enligt schemat.
 • Klipparen kan inte kommunicera med Husqvarna Cloud.
 • Du kan styra klipparen via Automower® Connect-appen om du är ansluten till klipparen via Bluetooth och befinner dig inom 30 meter från klipparen.
 • Du kan skicka kommandon via smart hemtjänster, till exempel Google Home, Amazon Alexa och IFTTT, men klipparen kan inte ta emot eller följa kommandona. Kommandon från smart hemtjänster som skickas när klipparen är bortkopplad sparas inte.
 • Klipparen återansluts automatiskt till Husqvarna Cloud så snart den tar emot en nätverkssignal. Sedan kan du styra klipparen som vanligt med Automower® Connect-appen och smart hemtjänster. Automower® Connect-instrumentpanelen visas när klipparen är ansluten.

Varför kopplas gräsklipparen bort?

Det finns flera möjliga orsaker till att klipparen kopplas bort. Din mobila enhet kan ha tappat anslutningen till internet, eller så kan en inställning ha ändrats någonstans.

En modell med endast Wi-Fi visas exempelvis som bortkopplad i följande fall:

 • Inget Wi-Fi-nätverk har lagts till.
 • Alla Wi-Fi-nätverk har tagits bort.
 • Det finns ingen Wi-Fi-signal från Wi-Fi-nätverksroutern, till exempel på grund av ett strömavbrott.
 • Wi-Fi-nätverket är inte anslutet till internet.
 • Wi-Fi-signalen är för svag, till exempel för att klipparen är utanför räckvidden för de tillgängliga Wi-Fi-nätverken.

Felsöka en Wi-Fi-anslutning

I många fall räcker det med en enkel omstart av klipparen eller den mobila enheten, men om problemet kvarstår eller inträffar ofta kan du behöva utföra en del felsökning. Det enklaste sättet att felsöka problemet är att använda vår produktassistent. Den leder dig steg för steg till en lösning baserad på dina specifika förhållanden.

Öppna produktassistenten

Om du föredrar att inte använda produktassistenten kan du läsa informationen nedan.

Här är några grundläggande saker som du kan prova:

 1. Starta om klipparen: Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
 2. Starta om telefonen.
 3. Starta om Automower® Connect-appen. iOS | Android
 4. Se till att du har den senaste versionen av Automower® Connect-appen. App Store | Google Play
 5. Se till att telefonen är ansluten till internet.
 6. Kontrollera att ett Wi-Fi-nätverk är tillagt. Se Mer > Inställningar > Automower® Connect > Wi-Fi i Automower® Connect-appen. Anslut klipparen till ett Wi-Fi-nätverk om inget Wi-Fi har lagts till.
 7. Om det blir strömavbrott väntar du tills strömmen är tillbaka.
 8. Kontrollera att routern fungerar som den ska och att det kommer en Wi-Fi-signal från nätverksroutern.
 9. Se till att Wi-Fi-nätverket är anslutet till internet.
 10. Förstärk Wi-Fi-signalen om den är svag.

Kontrollera och förbättra Wi-Fi-signalen

För bästa resultat rekommenderar vi att du ser till att Wi-Fi-nätverket täcker hela gräsmattan. Om signalen är svag i vissa delar av arbetsområdet kan det vara bra att förstärka signalen, till exempel genom att använda nätverksförlängare. Du kan köpa förlängare som är särskilt avsedda för utomhusbruk från tredjepartsleverantörer.

Du kan kontrollera signalstyrkan för Wi-Fi-nätverket i det område där robotgräsklipparen för närvarande är placerad i Automower® Connect-appen.

 1. Öppna Automower® Connect-appen och logga in.
 2. Välj Mer > Inställningar > Automower® Connect.
 3. Ange PIN-koden.
 4. Kontrollera signalstyrkan under Wi-Fi.

Fungerar det fortfarande inte?

Om du har provat alla ovanstående åtgärder och anslutningen fortfarande inte fungerar behöver du kontakta din lokala återförsäljare.

Mer information

Var den här artikeln till hjälp?