Automower®2024-02-11

Felsöka mobilanslutningsproblem i Automower®-robotgräsklippare

Mobilnätet ger i vanliga fall en stabil anslutning till Husqvarna Cloud och Automower® Connect-appen, men det kan hända att robotgräsklipparen tappar anslutningen till Automower® Connect-appen.

Vad händer när gräsklipparen kopplas bort från mobilnätet?

Om klipparen är bortkopplad från mobilnätverket:

 • Gräsklipparen fortsätter att klippa gräsmattan enligt schemat.
 • Gräsklipparen kan inte kommunicera med Husqvarna Cloud via mobilnätet.
 • Du kan skicka kommandon via smarta hemtjänster, till exempel Google Home, Amazon Alexa och IFTTT, men gräsklipparen kan inte ta emot eller följa kommandona. Kommandon som skickas när klipparen är frånkopplad sparas inte.
 • Du kan styra gräsklipparen med Automower® Connect-appen om du är ansluten till gräsklipparen via Bluetooth och befinner dig inom 30 meter från gräsklipparen.
 • Gräsklipparen återansluts automatiskt till Husqvarna Cloud så snart den tar emot en nätverkssignal. Sedan kan du styra gräsklipparen som vanligt med Automower® Connect-appen och smart hem-tjänster. Instrumentpanelen i Automower® Connect-appen visas när klipparen är ansluten.
 • Om gräsklipparen kopplades bort efter ett stopp- eller pauskommando trycker du på START på gräsklipparen för att starta om och återansluta den.
 • En Automower®-modell som kommunicerar med Husqvarna Cloud med både mobil- och Wi-Fi-anslutning byter automatiskt till en Wi-Fi-anslutning om det inte finns någon mobilsignal och du kan styra gräsklipparen som vanligt. Den visas inte som frånkopplad när det inte finns någon mobilsignal.

Varför är min gräsklippare frånkopplad?

Det finns flera möjliga orsaker till att gräsklipparen kopplas bort från mobilnätet. Exempelvis tillfälliga nätverksproblem, dålig täckning i ditt område, förlorad internetanslutning på din mobila enhet eller ändrade inställningar.

Om driften inte återupptas inom en viss tid efter att STOPP-knappen har tryckts in eller efter att gräsklipparen har pausats, ändras gräsklipparens status till Stoppad – Frånkopplad eller Pausad – Frånkopplad för att spara på batteriet. Det är normalt att den gör så. Tiden före frånkoppling varierar mellan 25 minuter och 5 timmar beroende på batterinivån. När det inträffar trycker du på START på gräsklipparen för att starta om driften och ansluta den igen. Observera att produkten normalt inte stoppas eller pausas på grund av att den är frånkopplad. I stället kopplas den från eftersom den har pausats eller stoppats.

Felsöka en mobilanslutning

I många fall räcker det med en enkel omstart av gräsklipparen eller den mobila enheten, men om problemet kvarstår kan du behöva göra en felsökning. De olika lösningarna varierar beroende på Automower®-modell, gräsklipparens eller mobilenhetens status eller inställningar, mobilnätets täckning och så vidare.

Det enklaste sättet att felsöka problemet är att använda vår produktassistent. Den leder dig steg för steg till en lösning enligt dina specifika förhållanden.

Öppna produktassistenten

Om du föredrar att inte använda produktassistenten kan du läsa informationen nedan.

Grundläggande steg vid felsökning

 1. Starta om gräsklipparen: Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
 2. Starta om telefonen.
 3. Starta om Automower® Connect-appen. iOS | Android
 4. Uppdatera Automower® Connect-appen: Se till att du har den senaste appversionen. App Store | Google Play
 5. Kontrollera telefonens internetanslutning: Se till att telefonen är ansluten till internet.
 6. Kontrollera klipparens nätverkstäckning: Kontrollera nätverksikonen på gräsklipparens display. Om täckningen alltid är dålig kan du kontakta din Husqvarna-återförsäljare som kan hjälpa dig att byta till en annan nätverksleverantör (extra avgift tillkommer).
 7. Kontrollera om det finns tillfälliga problem med mobilnätet: Om nätverket ligger nere i ditt område ställs gräsklipparens status in på Frånkopplad. Vänta tills nätverksproblemen har åtgärdats innan du försöker ansluta till klipparen igen.
 8. Uppdatera klipparens programvara: För modeller med stöd för FOTA ska du se till att du har installerat den senaste programvaruversionen. Kontrollera om det finns några uppdateringsmeddelanden i Automower® Connect-appen.

Starta om Automower® Connect-modulen

Om ovanstående inte fungerar kan du prova att starta om Automower® Connect-modulen. Det kan göras via gräsklipparens display eller Automower® Connect-appen, beroende på vilken Automower®-modell du har. Observera att det kan ta lite tid för gräsklipparen att upprätta en anslutning till Husqvarna Cloud efter omstart.

Starta om Automower® Connect-modulen i Automower® Connect-appen

 1. Se till att du befinner dig inom Bluetooth-räckvidden och anslut till gräsklipparen via Bluetooth.
 2. Välj Inställningar i Automower® Connect-appen och tryck på Automower® Connect.
 3. Stäng av Automower® Connect-modulen genom att av avaktivera alternativet Automower® Connect.
 4. Vänta fem minuter.
 5. Starta om Automower® Connect-modulen genom att aktivera alternativet Automower® Connect.

Starta om Automower® Connect-modulen på gräsklipparens display

 1. Navigera till Tillbehör > Automower® Connect.
 2. Stäng av Automower® Connect-modulen genom att av avaktivera alternativet Automower® Connect.
 3. Vänta fem minuter.
 4. Starta om Automower® Connect-modulen genom att aktivera alternativet Automower® Connect.

Slutföra parkopplingen

Nedanstående information gäller följande Automower®-modeller:

 • Automower® 405X
 • Automower® 410XE NERA
 • Automower® 415X
 • Automower® 430X NERA
 • Automower® 435X AWD
 • Automower® 450X NERA
 • Automower® 450X EPOS™
 • Automower® 450XH EPOS™
 • Automower® 535 AWD
 • Automower® 550 EPOS™
 • Automower® 550H EPOS™

Om du hamnar utanför gräsklipparens Bluetooth-räckvidd när du är ansluten via Bluetooth växlar klipparen automatiskt till en mobilnätsanslutning. Om gräsklipparen inte är parkopplad med Automower® Connect och Husqvarna Cloud via mobilnätet visas den som Frånkopplad när du befinner dig utanför gräsklipparens Bluetooth-räckvidd. Då måste du parkoppla den igen.

Gör något av följande för att kontrollera om gräsklipparen är parkopplad med mobilnätet:

 • Välj Inställningar i Automower® Connect-appen och tryck på Automower® Connect. Om det står Frånkopplad är gräsklipparen inte parkopplad med mobilnätet.
 • Logga in på Automower® Connect-appen med en annan enhet. Om gräsklipparen inte visas under Mina gräsklippare på den andra enheten är gräsklipparen inte ansluten via mobilnätet.

Parkoppla gräsklipparen med Automower® Connect via mobilnätet

 1. Se till att du befinner dig inom Bluetooth-räckvidden och anslut till gräsklipparen via Bluetooth.
 2. Välj Inställningar i Automower® Connect-appen och tryck på Automower® Connect.
 3. Tryck på Påbörja ny parkoppling för att parkoppla enheterna och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Fungerar anslutningen fortfarande inte?

Om du har provat alla ovanstående åtgärder och anslutningen fortfarande inte fungerar ska du kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare.

Mer information

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din Automower®-robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?