Automower®2024-03-01

Problem med Bluetooth-anslutningen till Automower®-robotgräsklipparen

Bluetooth erbjuder normalt en stabil anslutning till Automower® Connect-appen och klipparen så länge du befinner dig inom 30 m avstånd från klipparen och det inte finns några hinder mellan dig och klipparen. Men i vissa fall kan du uppleva problem med parkoppling eller anslutning till Automower® Connect-appen.

Felsök Bluetooth-anslutningen:

I många fall räcker det med en enkel omstart av klipparen eller den mobila enheten, men om problemet kvarstår eller inträffar ofta kan du behöva utföra en del felsökning. Det enklaste sättet att felsöka problemet är att använda vår produktassistent. Den leder dig steg för steg till en lösning baserad på dina specifika förhållanden.

Öppna produktassistenten

Om du föredrar att inte använda produktassistenten kan du läsa informationen nedan:

Allmän felsökning

 • Befinner du dig inom Bluetooth-området? Se till att du är tillräckligt nära klipparen (högst 30 m). Du måste befinna dig nära klipparen tills parkopplingen är klar.
 • Väntade du tillräckligt länge? Vänta lite längre. Det kan ta lite tid innan produkten ansluts, särskilt om gräsklipparen nyligen startas om.
 • Finns det någon annan aktiv Bluetooth-anslutning? Kontrollera att klipparen inte redan är ansluten till någon annans enhet. Automower® NERA-modeller har stöd för två samtidiga Bluetooth-anslutningar, men alla andra modeller har endast stöd för en aktiv Bluetooth-anslutning.
 • Har du aktiverat platstjänster och Bluetooth-åtkomst? Kontrollera Bluetooth-inställningarna i telefonen och i Automower® Connect-appen. På Android-telefoner behöver du även kontrollera dina platstjänster. Se Aktivera platstjänster och Bluetooth.
 • Försöker du ansluta till rätt klippare? Om du har flera klippare ska du se till att du försöker ansluta till rätt klippare. Kontrollera serienumret (finns på klipparens typskylt).

Bluetooth-parkoppling

 • Allmänna anvisningar finns i Ansluta till en Automower®-robotgräsklippare med Automower® Connect.
 • Är klipparen i parkopplingsläge? Starta om gräsklipparen och försök para ihop den igen. När du startar om klipparen aktiveras parkopplingsläget för Bluetooth i 180 sekunder på alla robotgräsklippare tillverkade efter 2018.
 • Är alternativet Connect@Home inte tillgängligt på gräsklipparens display under Tillbehör? Starta om klipparen. När du startar om klipparen aktiveras parkopplingsläget för Bluetooth i 180 sekunder på alla robotgräsklippare tillverkade efter 2018.
 • Är telefonen redan ihopparad med gräsklipparen? Kontrollera om klipparen redan är parkopplad med Automower® Connect-enheten:
  • Öppna listan med produkter som är Bluetooth-anslutna till enheten: För iPhone-användare: Välj Inställningar > Bluetooth. | För Android-användare: Dra nedåt från skärmens övre del. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Tryck på och håll ned Bluetooth.
  • Om klipparen visas i listan kopplar du bort den från enheten: För iPhone-användare: Ta bort parkopplingen från gräsklipparen. | För Android-användare: Ta bort parkopplingen från gräsklipparen.
  • Försök sedan parkoppla enheten med klipparen igen genom att följa instruktionerna i Automower® Connect-appen.

Fungerar det fortfarande inte?

Om du har provat alla ovanstående åtgärder och anslutningen fortfarande inte fungerar behöver du kontakta din lokala återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?