Översikt över Services by Husqvarna

När du köper eller leasar Husqvarna-produkter kan du välja något av följande erbjudanden:

Husqvarna Lease Plus

Fullständigt produkt- och servicepaket med underhåll och reparation under hela leasingperioden.

Följande ingår i Husqvarna Lease Plus:

 • Produktanvändning och kostnader för underhåll och reparationer. Årligt underhåll av utrustningen är obligatoriskt och ingår.
 • Service får endast utföras av auktoriserade Husqvarna-återförsäljare.
 • Kunden måste använda och underhålla utrustningen i enlighet med motsvarande bruksanvisning.
 • Vid fel eller behov av reparation måste kunden omedelbart sluta använda utrustningen och lämna den till en auktoriserad återförsäljare för inspektion.
 • Auktoriserad installation av robotgräsklippare1 ingår i erbjudandet. Mer information om CEORA-installation finns i HyperCare-programinformationen.
 • Förvaring under lågsäsong* och byte av säsongsknivar2 ingår.
 • Möjlighet att förlänga kontraktet i 3 eller 5 år.

Husqvarna Service Plus

I ett serviceavtal ingår årligt underhåll, årliga reparationer och förvaring under lågsäsong*.

Följande ingår i Husqvarna Service Plus:

 • Kostnader för underhåll och reparationer. Återkommande underhåll av utrustningen är obligatoriskt och ingår.
 • Service får endast utföras av en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.
 • Kunden måste använda och underhålla utrustningen i enlighet med motsvarande bruksanvisning.
 • Vid fel eller behov av reparation måste kunden omedelbart sluta använda utrustningen och lämna den till en auktoriserad återförsäljare för inspektion.
 • Auktoriserad installation av robotgräsklippare1 är obligatorisk men ingår inte.
 • Förvaring under lågsäsong* och byte av säsongsknivar2 ingår.
 • För konsumenter är avtalslängden tre eller fem år.
 • För företagskunder är avtalslängden två, tre, fyra eller fem år.

Husqvarna Warranty Plus

Betald garantiförlängning som förlänger fabriksgarantin.

Följande ingår i Husqvarna Warranty Plus:

 • Omfattar garantireparationer och byte av reservdelar under hela avtalsperioden, enligt gällande garantivillkor.
 • Service får endast utföras av en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.
 • Kunden måste använda och underhålla utrustningen i enlighet med motsvarande bruksanvisning.
 • Årligt underhåll av produkten hos en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare är obligatoriskt. Detta ingår inte.
 • Auktoriserad installation av robotgräsklippare1 är obligatorisk men ingår inte.

1Gäller endast Automower®.
2Gäller endast Automower®. En blisterförpackning med nio eller sex Automower®-originalknivar ingår varje år och medföljer produkten efter underhåll. GÄLLER INTE FÖR ALLA MARKNADER.
* Förvaring under lågsäsong är inte tillgängligt i (land).

Vad som ingår i Services by Husqvarna-avtal

HUSQVARNA WARRANTY PLUSHUSQVARNA SERVICE PLUSHUSQVARNA LEASE PLUS
ProduktKöpt och ägs av kundenKöpt och ägs av kundenÄgs av HCS och används av kunden
Underhåll
enligt underhållsplanen
(x)xx
Garantireparationer
enligt fabriksgarantivillkoren för den utökade garantiperioden
x
Reparationer
enligt villkoren
xx
Installation
inte tillgängligt i alla länder
(x)(x)x
Förvaring under lågsäsong
endast för robotgräsklippare
inte tillgängligt i alla länder
xx
Knivar
endast för robotgräsklippare
xx
Försäkring x

x – Ingår i avtalet Kompenseras av Husqvarna.

(x) – obligatoriskt men inte inkluderat, betalas av kund

Auktoriserad återförsäljare – Återförsäljare som har auktoriserats av Husqvarna för att sälja Husqvarna-produkter

HCS – Husqvarna Commercial Solutions; kontaktas när problem uppstår

Underhåll1 – Årlig schemalagd inspektion och underhåll utförd av auktoriserad återförsäljare

Garantireparationer – Reparationer som görs på produkten och som täcks av Husqvarnas fabriksgaranti

Reparationer1, 2 – Tilläggstjänst för reparation enligt Husqvarnas standardgaranti, utförs av auktoriserad återförsäljare Omfattar även nödreparationer i händelse av oväntat utrustningshaveri

Installation1 – Installation på robotgräsklippare ska utföras av en auktoriserad återförsäljare

Förvaring under lågsäsong 3, 4 – Förvaring av en robotgräsklippare hos en auktoriserad återförsäljare, klar för upphämtning när säsongen kör igång

Knivar3 – Förpackning med originalknivar från Husqvarna Gäller med Service Plus- och Lease Plus-avtal.

FörsäkringHusqvarna Lease Plus-försäkring

1Enligt villkoren.
2Gäller inte om produkten har skadats på grund av missbruk, försummelse, vårdslöshet eller felaktig användning.
3Gäller endast Automower®.
4GÄLLER INTE FÖR ALLA MARKNADER.

Var den här artikeln till hjälp?