Automower®2024-02-11

Navigeringsnoggrannhet för Automower®-robotgräsklippare

Navigeringsnoggrannheten för Automower®-robotgräsklippare är olika för olika modeller beroende på vilka funktioner de har.

Automower® X-Line-robotgräsklippare:

De här robotgräsklipparna har GPS-stödd navigering vilket ger en noggrannhetsnivå på 3–5 meter.

Automower®-robotgräsklippare med AIM-teknik:

Om du har en Automower®-robotgräsklippare med stöd för AIM-teknik kan du skapa arbetsområden och avgränsade zoner med en noggrannhetsnivå på cirka 1 m. Klicka här för att få information om vilka modeller som har stöd för AIM-teknik.

Automower®-robotogräsklippare med EPOS™-teknik:

Modeller med EPOS™-teknik har den högsta noggrannheten med navigeringsnoggrannhet på 2–3 centimeter i hela arbetsområdet.

Var den här artikeln till hjälp?