Automower®2024-03-01

Kan jag skapa avgränsade zoner och arbetsområden med hjälp av displayen på klipparen?

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknik:

Från klipparens display kan du redigera schemat för hela gräsmattan. Detta motsvarar den virtuella kartan som kallas Min trädgård i Automower® Connect-appen.

Du behöver Automower® Connect-appen för att kunna lägga till och redigera avgränsade zoner och arbetsområden (om de stöds av din klippare).

Om du gör ändringar i schemat med hjälp av displayen på klipparen kan det innebära att den klipper hela gräsmattan oavsett vilka arbetsområden du har skapat i appen.

Tänk på att områdesinställningarna under Installation > Yttäckning på klipparens display inte är relaterade till AIM-teknik, och därför inverkar de inte på de arbetsområden som skapas med AIM-teknik.

Var den här artikeln till hjälp?