Automower®2024-02-11

Hur skickas kart- och zondata skapat med AIM-teknologi till Automower® Connect?

Gäller endast för Automower®-modeller som stöder AIM-teknologi:

Kartdata och zonernas positioner samt andra inställningar relaterade till AIM-teknologi i din Automower® robotgräsklippare skickas till och från gräsklipparen med hjälp av den inbyggda mobiltekniken.

Datamängden för en fullständig datainsamlingsfas är mindre än 15 MB.

Var den här artikeln till hjälp?