Högtryckstvätten startar men inget vatten kommer ut

När du ska använda högtryckstvätten kan det hända att produkten startar men att det inte kommer ut något vatten.

Ingen vattentillförsel

Innan du startar produkten måste du lufta systemet.

Om vatten inte passerar genom högtryckstvätten ska du stänga av den för att förhindra skador.

Om det inte kommer ut vatten ur högtryckstvätten kontrollerar du om inloppet är anslutet till vattentillförseln. Om inte, ansluter du det.

Vattenfiltret är igensatt

Om vattnet inte kommer ut ur högtryckstvätten kontrollerar du vattenfiltret.

Vattenfiltret kan bli smutsigt med tiden och behöver rengöras. Byt ut vattenfiltret om det är skadat eller trasigt.

Munstycket är igensatt

Om det inte kommer ut vatten ur högtryckstvätten kontrollerar du munstycket.

Munstycket kan bli igensatt med tiden och måste rengöras.

Var den här artikeln till hjälp?