Det läcker vatten från högtryckstvätten

Innan du använder högtryckstvätten ska du alltid kontrollera om den är skadad. Använd inte produkten om delar är skadade eller saknas.

Om högtryckstvätten läcker kan orsakerna och lösningarna variera beroende på varifrån läckan kommer.

För att förhindra sprickor på produkten måste den förvaras på lämpligt sätt.

Förbereda en högtryckstvätt för förvaring

Läckage från kopplingarna

För att undvika läckage från kopplingar eller anslutningar ska du se till att de ansluts korrekt och tillräckligt hårt.

Vatten kan läcka från slitna eller spruckna o-ringar.

Byt ut o-ringen om den är skadad.

Guide för byte och smörjning av högtryckstvättens o-ringar

För att förlänga o-ringarnas livslängd och förhindra läckage från kopplingarna är det viktigt att smörja dem efter varje användningstillfälle och före förvaring.

Läckage från sprutpistol, spruthandtag, sprinklerstav eller sprutmunstycke

Vatten kan läcka från sprutpistolen/spruthandtaget. Kontrollera att det inte finns sprickor i plasten.

Se till att kopplingarna och anslutningen är korrekt och ordentligt monterade.

Läckage från högtryckstvättens hölje

Om du märker att högtryckstvättens hölje läcker kan det bero på en spricka i produkten.

Se till att stänga av produkten så snart som möjligt och dra ut kontakten.

OBS! Om du upptäcker läckage från högtryckstvättens hölje, eller om andra delar läcker, ska du kontakta närmaste auktoriserade Husqvarna-återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?