Guide för byte och smörjning av högtryckstvättens o-ringar

När du använder högtryckstvätten kan o-ringarna skadas och gå sönder.

O-ringarna är viktiga för din produkt eftersom de tätar anslutningarna. Om de skadas eller går sönder kan vattnet läcka ut.

Om o-ringen går sönder måste den bytas ut. Byt ut den skadade eller trasiga o-ringen mot en hel ring. Använd alltid Husqvarnas o-ringar.

För att förlänga o-ringarnas livslängd är det viktigt att smörja dem.

Byta och smörja högtryckstvättens o-ringar

Byta ut o-ringarna

  1. Ta bort den skadade eller trasiga o-ringen. Det kan vara lite knepigt, så vi rekommenderar att du använder en liten spårskruvmejsel eller ett liknande verktyg.
  2. Skjut på en ny o-ring på kopplingen. Se till att använda rätt o-ring för varje specifik koppling.

Smörja o-ringarna

  1. Ta bort sprutstaven från spruthandtaget och spruthandtaget från högtrycksslangen.
  2. Smörj produktens o-ringar med universellt vitt silikonfett.

O-ringarna bör smörjas efter varje användningstillfälle.

Var den här artikeln till hjälp?