BLi-X-batteriets fellampa blinkar

Om fellampan börjar blinka på ditt Husqvarna BLi-X-batteri kan det finnas flera orsaker till detta problem.

Fellampan på ditt BLi-X-batteri tänds troligen på grund av för hög eller för låg omgivningstemperatur.

Indikatorn för batteritemperatur lyser när batteriet sitter i laddaren

Temperaturavvikelse

I det här fallet är BLi-X-batteriet för kallt eller för varmt för att användas eller laddas.

Om batteritemperaturen är under –10 °C eller över 70 °C fungerar inte batteriet under urladdning.

Om batteritemperaturen är under 5 °C eller över 50 °C laddas inte batteriet.

  • Låt batteriet svalna eller ta in det inomhus för att värma det.
  • När batteriet har rätt temperatur kan du använda det.
  • Använd batteriet vid omgivningstemperaturer mellan –10 och 40 °C.

Batteriets felindikator blinkar

Batteriet är tomt

Ladda batteriet.

Ladda ett BLi-X-batteri

Hög belastning i kombination med mycket låg batteritemperatur

Gör batteriet varmt.

Du kan till exempel flytta in det inomhus eller köra med låg hastighet tills batteriet är varmt.

Batteriet fungerar inte

Gränsen för batteriets driftsintervall är nästan nådd.

Ta ur batteriet från produkten. Låt batteriet vila och tryck sedan på batteriindikatorknappen.

Indikatorn för batteritemperatur lyser

Batteriet är för kallt eller för varmt för att användas

Ha batteriet i en omgivningstemperatur på –10 till 40 °C.

När batteriet har rätt temperatur kan du använda det.

Indikatorn för batteritemperatur blinkar

Batteriet är nära temperaturgränserna

Minska hastigheten och/eller belastningen.

Batteriet ska vara i en temperatur på –10 till 30 °C för optimal prestanda.

Var den här artikeln till hjälp?