Så här laddar du ett BLi-X 36 V-batteri

Ladda ett BLi-X 36 V-batteri

Följ instruktionerna för att ladda BLi-X 36 V-batteriet på ett snabbt och säkert sätt:

  1. Anslut batteriladdaren till ett nätuttag. Laddningslampan blinkar en gång.
  2. Anslut batteriet till batteriladdaren. Laddningslampan tänds.
  3. Ta bort batteriet från batteriladdaren när det är fulladdat. Tryck på batteriindikatorknappen för att visa batteristatus. När alla LED-kontrollampor lyser är batteriet fulladdat.
  4. Dra ut nätkontakten för att koppla bort batteriladdaren från nätuttaget. Dra inte i strömsladden.

VAR FÖRSIKTIG: Se till att batteriet, batteriladdaren och kontakterna på batteriet är rena och torra.

VARNING! Sätt inte i batteriet i batteriladdaren om det är smutsigt eller vått.

Kompatibilitet med BLi-batterier och laddare

Som en allmän regel ska du endast använda Husqvarnas batteriladdare för att ladda Husqvarna BLi-batterier. Du kan använda vilken Husqvarna-laddare som helst med något av dina Husqvarna BLi-batterier.

OBS! Du kan inte använda QC80F-batteriladdare för att ladda BLi 950X.

Optimala temperaturintervall för batteri och batteriladdare

För att ditt batteri och din batteriladdare från Husqvarna ska fungera optimalt måste du använda dem inom vissa temperaturintervall.

Batteriladdare

Använd endast batteriladdaren när omgivningstemperaturen är mellan 5 och 40 °C.

BLi-batteri

BLi-batteriet laddas inte när batteriet har en temperatur under 5 °C.

BLi-batteriet laddas inte om batteritemperaturen överstiger 50 °C.

Var den här artikeln till hjälp?