Automower®2024-05-17

Använda en Husqvarna Automower®-robotgräsklippare på flera platser

Du kan använda en enda Automower®-robotgräsklippare på flera platser. Antalet installationer per klippare beror på vilken Automower®-modell du har.

Om din Automower®-modell har stöd för olika klipprofiler blir det ännu smidigare. Med klipprofiler kan du spara produktinställningar för olika laddstationer och arbetsområden.

Antal installationer per klippare

Antalet möjliga installationer varierar beroende på robotgräsklipparmodell:

 • Husqvarna Automower® 405X, 415X, 435X AWD och alla Husqvarna Automower® NERA-modeller: Du kan ha upp till tio installationer som kan hanteras i Automower® Connect-appen.
 • Andra Husqvarna Automower®-modeller: Du kan ha upp till tre installationer som kan hanteras via klipparens display.

Automower® Aspire R4 har inte stöd för klipprofiler.

Använda en Automower®-robotgräsklippare för geografiskt åtskilda platser

Automower®-installation med två laddstationer

Om du till exempel vill använda samma Automower®-robotgräsklippare hemma och på sommarstället behövs en laddstation och en begränsningskabel eller en EPOS™ -installation med virtuella gränser på varje plats. När installationerna är gjorda kan du enkelt konfigurera två klipprofiler i klipparmenyn eller Automower® Connect-appen. Sedan kan du växla mellan profilerna när du flyttar klipparen mellan platserna.

Krav

 • en Automower®-modell med stöd för klipprofiler
 • en laddstation på varje plats
 • för installationer med begränsningskabel: en kabelinstallation på varje plats
 • för EPOS™ -installationer med virtuella gränser: en referensstation på varje plats

Använda klipprofiler i flera installationer

Med klipprofiler kan du spara inställningsgrupper för olika installationer. Beroende på robotgräsklipparmodell kommer du åt klipprofiler via klipparens display eller Automower® Connect-appen.

Komma åt klipprofiler via klipparens display

 1. Öppna Meny > Inställningar > Profiler på Automower®-displayen.
 2. Välj Använd profiler.
 3. Välj profil (A, B eller C).
 4. Byt namn på profilen om du vill.

Komma åt klipprofiler via Automower® Connect-appen

 1. Öppna Automower® Connect-appen.
 2. Gå till Inställningar > Hantera profiler.
 3. Om du vill skapa en ny profil klickar du på plussymbolen längst upp till höger.
 4. Växla enkelt mellan profiler efter behov.

Läs mer om klipprofiler här: Förstå klipprofiler i Husqvarna Automower®-installationer.

Använda en Automower®-robotgräsklippare för gräsmattor som är i närheten av men inte i direkt anslutning till varandra

På närliggande gräsmattor, t.ex. en grannes gräsmatta, eller när du hanterar gräsmattor som är i närheten av men inte i direkt anslutning till varandra, kan du göra en av gräsmattorna till biyta. Då behövs bara en installation med en enda laddstation och en begränsningskabel. Kom ihåg att begränsningskabeln kan vara högst 800 m. I den här typen av installation finns det ingen passage mellan de två områdena. Därför måste du flytta klipparen manuellt mellan dem och välja Biyta när du startar klipparen. Läs mer om att skapa en biyta i en Automower®-installation.

Krav

 • en Automower®-modell med stöd för biytor
 • en installation med begränsningskabel som täcker hela arbetsområdet, inklusive huvudytan och biytorna

I EPOS™-installationer med virtuella gränser konfigureras separata gräsytor som separata arbetsområden och hanteras i Automower® Connect-appen.

Automower®-installation med biyta
.

Om du vill ha personlig hjälp med din robotgräsklippare kan du kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare.

Var den här artikeln till hjälp?