Åkgräsklipparens knivar roterar inte

När du arbetar med din åkgräsklippare kan du märka att alla eller en av knivarna inte roterar (fungerar inte).

Om du märker detta kan det vara problem med remspänningsfjädern eller remmarna.

VAR FÖRSIKTIG! Av säkerhetsskäl ska du se till att använda skyddshandskar när du utför den här uppgiften. Knivarna är vassa och kan lätt orsaka skador.

Undersöka knivarna i serviceläge

Knivarna kan undersökas bäst om du lyfter klippaggregatet i serviceläge och börjar rotera någon av dem. Om alla knivar roterar samtidigt finns det inget problem med klippaggregatets rem som ansluter knivarna.

Om en eller flera knivar inte roterar är klippaggregatets rem utsliten och måste bytas ut. Detta ska utföras av återförsäljaren.

Försätta åkgräsklipparen i serviceläge

Undersöka remmen när åkgräsklipparen inte är i serviceläge

Om du märker att knivarna inte fungerar som vanligt, till exempel om den mellersta inte klipper gräset, om knivarna inte roterar tillräckligt snabbt eller om de inte klipper gräset som de brukar, är det problem med remmen som förbinder motorn med klippaggregatet eller med remspänningsfjädern.

Om du upptäcker något av ovanstående problem kan du ta bort klippaggregatets kåpa med det medföljande verktyget och kontrollera om remmen till klippaggregatet eller spänningsfjädern är skadad. Se till att använda skyddshandskar när du utför den här uppgiften.

Om det finns skador, kontakta en auktoriserade återförsäljare.

Så här inspekterar du och byter knivarna på åkgräsklipparen

Om du märker att knivarna på din batteridrivna åkgräsklippare inte roterar, kontrollera följande:

Elektrisk anslutning

VARNING! Innan du rengör produkten ska du se till att stänga av den genom att ställa strömbrytaren i läge 0.

När du sätter åkgräsklipparen i serviceläge måste du koppla bort den elektriska anslutningen till klippaggregatet. Det händer ofta att man glömmer att ansluta denna anslutning till klippaggregatet. Denna anslutning gör att knivarna kan rotera.

  1. Parkera produkten på plan mark.
  2. Ställ strömbrytaren i läge 0.
  3. Lossa klämman på den främre kåpan med verktyget som sitter på strömbrytarens nyckel och ta av kåpan.
  4. Ta bort klämman och kontrollera anslutningen.

Försätta åkgräsklipparen i serviceläge

Rengöra klippaggregatet

Om knivarna inte roterar ställer du åkgräsklipparen i serviceläge och kontrollerar om gräs, grenar eller annat skräp har fastnat i klippaggregatet. Om klippaggregatet är smutsigt rengör du det genom att ta bort alla grenar, gräs eller skräp.

Var den här artikeln till hjälp?