Så här försätter du en åkgräsklippare i serviceläge

Om du vill rengöra klippaggregatet eller bara kontrollera knivarna måste du försätta det i serviceläge. Så här gör du.

Åkgräsklippare i R200-serien – serviceläge

 1. Sätt höjdjusteringsspaken i serviceläge
 2. Tryck ner parkeringsbromsen
 3. Ta ur startnyckeln med tillhörande verktyg
 4. Ta bort kåpan
 5. Koppla loss klippaggregatets stång
 6. Lossa remspännaren.
 7. Koppla loss drivremmen
 8. Dra och lyft klippaggregatet
 9. Lyft klippaggregatet och frigör spärren
 10. Tryck in den i rätt läge
 11. Koppla på klippaggregatets stång
 12. Koppla på drivremmen
 13. Dra remspännaren i rätt läge
 14. Kom ihåg att lämna serviceläget

Åkgräsklippare i R300-serien – serviceläge

 1. Lyft klippaggregatet
 2. Sätt höjdjusteringsspaken i serviceläge
 3. Lägg i parkeringsbromsen
 4. Ta ur startnyckeln med tillhörande verktyg
 5. Ta av täcklocket
 6. Lossa remspännaren.
 7. Koppla loss klippaggregatets stång
 8. Koppla loss drivremmen
 9. Dra och lyft klippaggregatet. Det låses automatiskt
 10. Lyft klippaggregatet och frigör spärren
 11. Tryck in den i rätt läge
 12. Koppla på drivremmen
 13. Koppla på klippaggregatets stång
 14. Dra remspännaren i rätt läge
 15. Kom ihåg att lämna serviceläget

Försätta klippaggregatet i serviceläge

 1. Parkera produkten på plan mark.
 2. Ställ in strömbrytaren på läget ”0”.
 3. Sätt klipphöjdspaken i serviceläget.
 4. Lossa klämman på den främre kåpan med verktyget som sitter på strömbrytarens nyckel och ta av kåpan.
 5. Lyft upp klipphöjdsstaget och sätt det i hållaren.
 6. Koppla bort kabeln till klippaggregatet.
 7. Avaktivera låset till klippaggregatet med ena handen. Dra ut klippaggregatet med den andra handen.
 8. Lyft klippaggregatet till vertikalt läge tills du hör ett klick. Klippaggregatet låses automatiskt i vertikalt läge.

Försätta klippaggregatet i klippläge

 1. Håll i klippaggregatets framkant.
 2. Lossa låset med den andra handen.
 3. Fäll ner klippaggregatet och skjut in det tills det tar stopp.
 4. Anslut kabeln till klippaggregatet.
 5. Lyft klipphöjdsstaget från hållaren och sätt det i hålet.
 6. Sätt fast frontkåpan.
 7. Flytta klipphöjdspaken från serviceläget till något av lägena med en siffra.
Var den här artikeln till hjälp?