Åkgräsklipparen startar inte

Det kan finnas många tillfällen då din åkgräsklippare inte startar. Orsakerna till detta kan variera beroende på typ av åkgräsklippare eller batteriets status och temperatur.

Åkgräsklipparen startar inte

De vanligaste orsakerna till att åkgräsklipparen inte startar kan vara:

  • Batteriet är tomt (inte laddat). Detta kan inträffa efter vinterförvaring eller om produkten inte använts under en längre tid. Ladda batteriet enligt instruktionerna. Om batteriet dör snabbt efter laddning eller om det inte laddas byter du ut det mot ett nytt.
  • Innan du startar åkgräsklipparen ska du se till att parkeringsbromsen är ilagd, annars startar inte produkten.
  • Klippaggregatet är sänkt. När du har arbetat med åkgräsklipparen måste du se till att lyfta upp klippaggregatet, annars startar inte produkten nästa gång av säkerhetsskäl.

Åkgräsklipparen är svår att starta

Om åkgräsklipparen är svår att starta kan de vanligaste orsakerna vara:

Viloläge

Åkgräsklipparens batteri kan gå in i viloläge när produkten inte används och batterinivån är lägre än 40 %. Viloläge förhindrar att batteriet laddas ur helt.

Starta produkten i viloläge:

  • tryck och håll in START-knappen i 10 sekunder
  • anslut åkgräsklipparen till laddaren

Om det inte fungerar laddar du produkten i 48 timmar. Detta ”väcker” åkgräsklipparen.

Parkeringsbromsen är i fel läge

När du slår på din åkgräsklippare kan du stöta på den här symbolen.

Produkten startar inte om parkeringsbromsen eller låset till det elektriska parkeringsbromssystemet är i fel läge.

I så fall släpper du spärren för det elektriska parkeringsbromssystemet och flyttar spaken till det vänstra läget för att koppla ur det elektriska parkeringsbromssystemet.

Laddaren är ansluten till åkgräsklipparen

När du har laddat batteriet i produkten måste du koppla bort laddaren från åkgräsklipparen. Annars startar den inte.

Klippaggregatet aktiverat

Om produktens klippaggregat är aktiverat startar inte produkten av säkerhetsskäl. Lyft klippaggregatet och slå på åkgräsklipparen på vanligt sätt.

Låg batterinivå

Åkgräsklipparen startar inte om batteriet inte är tillräckligt laddat (gula ränder på batteriindikatorn). Ladda produkten, koppla bort den från laddaren och slå på den på vanligt sätt.


Var den här artikeln till hjälp?