Instrukcje i przewodniki

Kosiarka Automower® i IFTTT

Aplikacja IFTTT współpracuje z systemem iOS w wersji 10.0 lub nowszej oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacja ta umożliwia jeszcze lepszą integrację kosiarki Automower® z systemem Smart Home. Za jej pomocą można spersonalizować ustawienia i uzyskać większą elastyczność. To ty decydujesz w jaki sposób będziesz obsługiwać kosiarkę Automower® firmy Husqvarna.

Pierwsze kroki z inteligentnymi połączeniami w aplikacji Automower® Connect

Dzięki inteligentnym połączeniom w aplikacji Automower® Connect można nie tylko korzystać ze standardowego harmonogramu koszenia, ale także pozwolić Kalendarzowi Google na sterowanie robotem koszącym Automower® na podstawie wpisanych zdarzeń.

Inteligentne połączenia w aplikacji Automower® Connect są oparte na tzw. apletach IFTTT (If This Then That). Aplet IFTTT umożliwia komunikację między aplikacjami i urządzeniami. Pozwala to na podejmowanie działań normalnie niedostępnych dla aplikacji i urządzeń.

Ten artykuł ułatwi Ci zapoznanie się z inteligentnymi połączeniami w aplikacji Automower® Connect.

Wymagania

Do korzystania z inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect potrzebne są następujące elementy:

 • Kosiarka z łącznością Wi-Fi lub komórkową albo kosiarka z zainstalowanym zestawem Automower® Connect.
 • Aplikacja Automower® Connect.
 • Urządzenie z systemem iOS lub Android.

Czynności wstępne

W celu uzyskania dostępu do inteligentnych połączeń w aplikacji Automower® Connect należy dotknąć przycisku menu i wybrać opcję Smart Home. Zostanie przeprowadzona automatyczna weryfikacja, mająca na celu sprawdzenie, czy konto IFTTT jest już połączone z kontem Automower® Connect.

 • Jeśli konto IFTTT jest już połączone z kontem Automower® Connect, można zacząć korzystać z inteligentnych połączeń. Więcej informacji można znaleźć w części „Aktywacja inteligentnych połączeń”.
 • Jeśli konto IFTTT nie zostało połączone z kontem Automower® Connect, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Łączenie konta IFTTT z kontem Automower® Connect

W zależności od tego, czy konto IFTTT już istnieje, należy wybrać poniżej odpowiednią opcję.

 • Łączenie istniejącego konta IFTTT z kontem Automower® Connect
  Jeśli istnieje już konto IFTTT używane do innych celów, można je połączyć z kontem Automower® Connect, wprowadzając tylko adres e-mail tego konta IFTTT. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość sprawdzająca poprawność wprowadzonych informacji. Należy odszukać tę wiadomość w skrzynce odbiorczej i kliknąć zawarte w niej łącze. Tę czynność należy wykonać w urządzeniu, w którym jest używana aplikacja Automower® Connect. Po zakończeniu weryfikacji istniejące konto IFTTT zostanie połączone z kontem Automower® Connect.

 • Tworzenie konta IFTTT i łączenie go z kontem Automower® Connect
  Jeśli konto IFTTT nie istnieje, zostanie utworzone przez aplikację Automower® Connect. Wystarczy podać adres e-mail i dotknąć opcji Połącz. (W polu adresu e-mail pojawi się adres logowania do konta Automower® Connect, ale można go zmienić na inny.) Po utworzeniu konta IFTTT na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o utworzenie hasła do konta. Utworzenie hasła usprawni korzystanie z inteligentnych połączeń, szczególnie w przypadku używania wielu urządzeń do sterowania robotem koszącym Automower®.

Aktywacja inteligentnego połączenia

W celu włączenia inteligentnych połączeń wystarczy wybrać opcję „Inteligentne połączenie” w aplikacji Automower® Connect i dotknąć suwaka Połącz. Potem należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby odpowiednio skonfigurować połączenie.

Połączenie można wyłączyć w dowolnym momencie przez ponowne dotknięcie suwaka.

Należy pamiętać, aby najpierw zezwolić apletowi IFTTT na dostęp do usługi i danych, które będą używane. Aby na przykład użyć połączenia IFTTT, które wykorzystuje Kalendarz Google, należy zezwolić apletowi na dostęp do Kalendarza Google i jego danych.

Edytowanie ustawień inteligentnego połączenia

Aby edytować ustawienia inteligentnego połączenia, należy wybrać połączenie i dotknąć ikony ustawień.

Następnie należy wprowadzić żądane zmiany i dotknąć opcji Zapisz.

Informacje dodatkowe

Najczęściej zadawane pytania: Integracja robota Husqvarna Automower® i Smart Home

Modele robotów koszących Husqvarna Automower® z łącznością komórkową lub Wi-Fi albo wyposażone w zestaw Automower® Connect mogą łączyć się z usługami Google Home lub Amazon Alexa.

Obecnie można sterować swoim robotem koszącym Automower® za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa, ale nie za pomocą Siri.