Instrukcje i przewodniki

Wydawanie poleceń robotowi koszącemu Automower® za pomocą asystenta Amazon Alexa

Istnieje wiele sposobów zadawania pytań lub wydawania poleceń asystentowi Amazon Alexa. Poniżej podano przykłady poleceń głosowych, które pomogą Ci sterować robotem koszącym. Aby Alexa mogła sterować robotem koszącym Automower®, musisz wydawać polecenia głosowe w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Uruchom Automower® Skill

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiLaunch Automower (Uruchom robota koszącego Automower)
NiemieckiÖffen Automower
FrancuskiOuvre Automower

Formułuj bezpośrednie polecenia lub pytania

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
Angielski

Ask Automower to/about …
Launch Automower and … (Wydaj robotowi koszącemu Automower polecenie / włącz robota koszącego Automower i)

Niemiecki

Sag Automower er soll …
Frag Automower über …

Francuski

Ouvre Automower et/pour …
Demande à Automower de …

Rozpocznij koszenie

Polecenie Start (Rozpocznij) służy do pominięcia bieżącego harmonogramu.

Alexa zapyta, jak długo ma trwać koszenie, chyba że już otrzymała od Ciebie tę informację. Pamiętaj, że jeśli robot koszący jest w trakcie ładowania, może nie rozpocząć koszenia od razu. Zamiast tego poczeka, aż akumulator będzie w pełni naładowany i potem zacznie kosić.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiStart
(Rozpocznij) Cut the grass for four hours
(Koś trawę przez cztery godziny) Override schedule and run for four hours (Pomiń harmonogram i pracuj przez cztery godziny)
NiemieckiStarten
Mähe den Rasen für vier Stunden
Er soll den Zeitplan ignorieren und vier Stunden mähen
FrancuskiTondre
Tonds pour quatre heures Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures
Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pause (Pauza)

PoleceniePause (Pauza) służy do tego, na co wskazuje jego treść: Wstrzymuje robota koszącego w miejscu, w którym jest, aż do chwili otrzymania nowego polecenia.

Należy pamiętać, że użycie polecenia głosowego Pause (Pauza) nie jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku STOP na robocie koszącym. Po użyciu polecenia głosowego Pause (Pauza) można łatwo ponownie uruchomić robota koszącego z aplikacji Automower® Connect za pomocą apletu IFTTT lub polecenia głosowego skierowanego do Alexy. Jeśli jednak ktoś nacisnął przycisk STOP na robocie koszącym, należy wprowadzić kod PIN na klawiaturze robota koszącego i zamknąć pokrywę, aby ponownie go uruchomić.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiPause
(Pauza) Come to a halt
(Zatrzymaj ruch) Stand still Automower (Utrzymaj robota Automower nieruchomo)
NiemieckiPausen
Halte meinen Automower an
Mach eine Pause
FrancuskiPause
Mets en pause
Automower en Pause

Wznów koszenie (zgodnie z harmonogramem)

Użyj Resume (Wznów), aby robot koszący wznowił koszenie zgodnie z bieżącym harmonogramem, na przykład jeśli został wcześniej wstrzymany lub zaparkowany.

To polecenie nie oznacza, że robot koszący rozpocznie koszenie, chyba że harmonogram wskazuje, że powinien kosić teraz.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiResume
(Wznów) Continue with the schedule
(Kontynuuj zgodnie z harmonogramem) Resume according to schedule (Wznów zgodnie z harmonogramem)
NiemieckiFortsetzen
Folge wieder dem Plan
Mach weiter mit dem Zeitplan
FrancuskiContinuer
Reprendre selon le calendrier de tonte
Reprendre le schéma initial

Park until next scheduled run (Zaparkuj do następnego zaplanowanego zadania)

Użyj polecenia Park (Zaparkuj), aby robot koszący wrócił do stacji ładującej i pozostał tam podczas tej sesji koszenia.

Po rozpoczęciu następnej zaplanowanej sesji koszenia (na przykład następnego dnia) polecenie parkowania nie będzie już obowiązywać i robot rozpocznie ponowne koszenie trawnika.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiPark
(Zaparkuj) Go back home
(Wróć do domu) Park until the next scheduled run (Zaparkuj do następnego zaplanowanego zadania)
NiemieckiParke
Er soll sich ausruhen
Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan
FrancuskiGarer
Retourne à la station de charge
Renvoie mon Automower à la base

Park for X hours (Zaparkuj na X godz.)

Możesz również wydać robotowi koszącemu polecenie zaparkowania na określoną liczbę godzin. Po upływie określonego czasu robot będzie ponownie kosić zgodnie z harmonogramem.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiPark for 4 hours (Zaparkuj na 4 godziny)
Niemiecki4 Stunden parken
FrancuskiGarer pour 4 heures

Park until further notice (Zaparkuj i czekaj na polecenie)

Jeśli chcesz, aby robot koszący wrócił do stacji ładującej i pozostał w niej do momentu wydania nowego polecenia, powiedz robotowi, aby powrócił i pozostał tam do wydania nowego polecenia.

To polecenie różni się od normalnego polecenia parkowania, ponieważ pomija również następne zaplanowane zadania. Oznacza to, że jeśli polecisz robotowi koszącemu zaparkować i czekać na polecenie, nie rozpocznie on koszenia ponownie w kolejnej zaplanowanej sesji.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiPark until further notice
(Zaparkuj i czekaj na polecenie) Make my Automower go back home and stay there
(Niech robot koszący Automower wróci do domu i tam pozostanie) Let my mower return home and stay there forever (Niech robot koszący Automower wróci do domu i pozostanie tam na zawsze)
NiemieckiParke meinen Automower bis auf weiteres
Er soll bis auf weiteres parken
Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe
FrancuskiGarer jusqu'à nouvel avis
Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre
Garer puis attendre mes instructions

Status (Stan)

Dzięki poleceniu Status (Stan) dowiesz się o aktualnych zadaniach robota koszącego, a także o tym, kiedy zacznie kosić ponownie, jeśli jest zaparkowany w stacji ładującej.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiStatus (Stan)
(Stan) What is my Automower doing? (Co robi robot koszący Automower?)
Find out what my mower is up to (Sprawdź, co robi mój robot koszący)
NiemieckiStatus
Was ist der Status meines Automowers?
Was macht mein Automower gerade?
FrancuskiÉtat
Quel est son état actuel ?
Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Set active mower (Ustaw aktywnego robota koszącego)

Jeśli do konta Automower® Connect dodano więcej niż jednego robota koszącego, należy ustawić tego, który będzie używany jako aktywny robot koszący. Aktywny robot koszący jest robotem, którym w danym momencie sterujesz. Jeśli musisz zmienić aktywnego robota koszącego, na przykład jeśli wybierasz się na działkę, na której działa inny robot koszący, możesz również użyć tych poleceń.

Uwaga: Robota obsługiwanego poleceniami głosowymi musisz ustawić aktywnie. Robot koszący wybrany w aplikacji Automower® Connect nie jest zsynchronizowany z kontem Alexa.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiSet active mower
(Ustaw aktywnego robota koszącego) I want to change which mower I control
(Chcę zmienić robota koszącego, którym steruję) Let's change my active mower (Zmień aktywnego robota koszącego)
NiemieckiIch will Standardmäher ändern
Lass mich Defaultmäher wechseln
Ich will mein Standardmäher ändern
FrancuskiLaisse-moi installer l'Automower par défaut
Je veux changer tondeuse habituelle
Je voudrais installer Automower actif

Get active mower (Połącz z aktywnym robotem koszącym)

To polecenie informuje o tym, który robot koszący jest teraz aktywny, tzn. którym robotem koszącym sterujesz za pośrednictwem Alexy.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiWhich mower am I controlling? (Którym robotem koszącym steruję?)
Get active mower
(Połącz z aktywnym robotem koszącym) Tell me which of my mowers I am controlling (Powiedz którym robotem koszącym steruję?)
NiemieckiWelcher Mäher ist mein Standardmäher?
Wer ist mein Standardmäher?
Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?
FrancuskiQuel est mon Automower actif ?
Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?
Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Next start time session (Czas rozpoczęcia następnej sesji)

Użyj polecenia Next start time session (Czas rozpoczęcia następnej sesji), aby dowiedzieć się, kiedy robot koszący opuści stację ładującą i ponownie rozpocznie koszenie.

Uwaga: Strefa czasowa robota koszącego musi być ustawiona prawidłowo i identyczna ze strefą ustawioną w aplikacji Alexa. W przeciwnym razie data i godzina, którą podaje Alexa, może być nieprawidłowa.

JĘZYKPOLECENIE GŁOSOWE
AngielskiWhen's the next start time? (Kiedy rozpocznie się kolejne koszenie?)
When will my Automower start mowing again? (Kiedy mój robot Automower zacznie kosić ponownie?)
NiemieckiWann fängt er wieder an zu mähen?
Wann mäht mein Automower wieder?
Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?
FrancuskiQuelle est l'heure de démarrage?
Quand va-t-il recommencer à tondre?
À quelle heure commencera la prochaine tonte?

Inne polecenia

Oczywiście można poprosić Alexę za pomocą dowolnych standardowych sfomułowań, takich jak Please repeat, Help me, Cancel (Powtórz, Pomóż mi, Anuluj) itp.

Najczęściej zadawane pytania: Integracja robota koszącego Husqvarna Automower® i Smart Home

Tak.
Tutaj znajduje się przewodnik krok po kroku

Modele robotów koszących Husqvarna Automower® z łącznością komórkową lub Wi-Fi albo wyposażone w zestaw Automower® Connect mogą łączyć się z usługami Google Home lub Amazon Alexa.

Obecnie można sterować swoim robotem koszącym Automower® za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa, ale nie za pomocą Siri.