Instrukcje i przewodniki

Połącz kosiarkę Automower® z asystentem Amazon Alexa

Po połączeniu z asystentem Amazon Alexa Twój robot koszący Automower® staje się naturalną częścią porannej rutyny, zajęć pozaszkolnych Twoich dzieci, przygotowań do grilla i wielu innych zajęć zaplanowanych na każdy dzień. Dzięki temu robot koszący Automower® staje się naturalnym i w pełni zintegrowanym elementem zautomatyzowanego systemu w Twoim domu.

Co jest potrzebne?

Wszystkie modele robotów koszących Husqvarna Automower® z łącznością Wi-Fi lub komórkową mogą być sterowane za pomocą asystenta Amazon Alexa. Dzięki temu robot koszący staje się w pełni zintegrowanym elementem zautomatyzowanego systemu w Twoim domu. Inne modele robotów koszących Automower® mogą również stać się częścią systemu Smart Home po wyposażeniu ich w zestaw Automower® Connect.

Łączenie z asystentem Amazon Alexa — krok po kroku

Aby sterować robotem koszącym Automower® za pomocą asystenta Amazon Alexa, należy połączyć konto Automower® Connect z usługą Amazon Alexa. Aby włączyć funkcje Automower, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Więcej informacji na temat korzystania z funkcji Alexa można znaleźć w witrynie pomocy Amazon Alexa.

  1. Utwórz konto Automower® Connect (lub użyj istniejącego konta Automower® Connect) i sparuj je z robotem koszącym Automower®, którego używasz.
  2. Pobierz aplikację Amazon Alexa ze sklepu App Store lub Google Play.
  3. Utwórz konto Amazon lub użyj istniejącego konta. Wystarczy założenie bezpłatnego konta.
  4. Skonfiguruj asystenta Alexa i upewnij się, że sieć Wi-Fi ma stabilną łączność.
  5. Otwórz aplikację Amazon Alexa, a następnie dotknij kolejno More > Skills & Games (Więcej > Funkcje i gry). Dotknij ikony wyszukiwania, wpisz „Automower” i dotknij kolejno Search > Automower > Launch (Szukaj > Automower > Uruchom).
  6. Wypełnij poświadczenia konta Automower® Connect i dotknij opcji „Zaloguj się”.
  7. Dotknij opcji „Autoryzuj”.
  8. Nadaj Alexa żądane uprawnienia i dotknij opcji „Zapisz uprawnienia”.
  9. Dotknij opcji „Wykryj urządzenia”, aby usługa Alexa mogła dodać kosiarkę do listy urządzeń Smart Home.
  10. Dotknij opcji „Zamknij”.

Teraz Twoje konto Amazon Alexa jest połączone z kontem Automower® Connect i możesz zacząć korzystać z asystenta Alexa do sterowania kosiarkami.

Kosiarki można znaleźć w aplikacji Alexa, wybierając kolejno Devices > All devices and Devices > Vacuum Cleaners (Urządzenia > Wszystkie urządzenia i urządzenia > Odkurzacze) — obecnie nie ma określonej kategorii dla robotów koszących.

Aby uzyskać informacje na temat poleceń głosowych, zobacz Jak rozmawiać z Alexą w celu sterowania robotem koszącym Automower®.

Najczęściej zadawane pytania: Integracja robota Husqvarna Automower® i Smart Home

Modele robotów koszących Husqvarna Automower® z łącznością komórkową lub Wi-Fi albo wyposażone w zestaw Automower® Connect mogą łączyć się z usługami Google Home lub Amazon Alexa.

Obecnie można sterować swoim robotem koszącym Automower® za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa, ale nie za pomocą Siri.