Service Photos

Co obejmuje serwis gwarancyjny Husqvarna?

Serwis gwarancyjny Husqvarna obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne, które występują podczas normalnego użytkowania produktu w okresie gwarancyjnym. W trakcie okresu gwarancyjnego firma Husqvarna naprawi lub wymieni, bez dodatkowych opłat, dowolny produkt lub część produktu, którego usterki powstaną z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych w trakcie normalnego użytkowania i konserwacji.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Jak uzyskać serwis gwarancyjny Husqvarna
W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i zwrócić go w całości do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Husqvarna, zalecanego przez dealera.
Automower Service
Warunki
Do zwracanego produktu należy dołączyć wiarygodny dowód zakupu, w tym kartę gwarancyjną, fakturę lub paragon z datą zakupu, numerem modelu, numerem seryjnym oraz nazwą i adresem dealera.
Automower Connect 435X AWD
Informacje dostępne online
Informacje o zakupie można również znaleźć w Internecie, jeśli produkt został zarejestrowany. Niemniej jednak do zarejestrowanych produktów należy dołączyć wiarygodny dowód zakupu.
Chainsaw 560 XP
Rejestracja
Firma Husqvarna zaleca, aby wszyscy klienci rejestrowali zakupione produkty w Internecie. Można również poprosić autoryzowanego dealera Husqvarna o zarejestrowanie produktu w punkcie zakupu.
Zarejestruj swój produkt
Service Handheld
Serwis poza gwarancją
Jeśli firma Husqvarna lub autoryzowani dealerzy Husqvarna ustalą, że usterka lub uszkodzenie nie są objęte gwarancją, autoryzowany dealer naprawi produkt, korzystając z szerokiej wiedzy i oryginalnych części, a następnie naliczy opłatę za naprawę.