Instrukcje i przewodniki

Konserwacja pilarki łańcuchowej – jak zadbać o sprzęt?

Pilarki łańcuchowe są zbudowane z myślą o ciężkiej pracy i wytrzymują duże obciążenia. Wymagają jednak odpowiedniej konserwacji, która wydłuża ich żywotność oraz pozwala uniknąć przestojów wynikających z negatywnych skutków zanieczyszczenia i braku serwisowania.

Bezpieczeństwo konserwacji pilarki łańcuchowej

Konserwacja pilarki łańcuchowej wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej takich jak rękawice ochronne, które zabezpieczą dłonie przed oddziaływaniem czynników szkodliwych, np. olejów czy paliwa oraz łańcucha. Piła łańcuchowa może skaleczyć także, gdy się nie porusza.

Sprawdź ofertę rękawic ochronnych.

Warto także zabezpieczyć oczy np. stosując okulary ochronne, które chronią przed kurzem, trocinami i innymi zanieczyszczeniami.

Zobacz ofertę akcesoriów do ochrony wzroku.

Podstawową zasadą konserwacji pilarek jest wymiana zużytych części na nowe, które są zalecane przez producenta. Dla bezpieczeństwa pracy i trwałości samej maszyny lepiej unikać zamienników, które mogą być nietrwałe i wadliwe. Ocenę stanu technicznego i ewentualną wymianę części zleć autoryzowanemu serwisowi.

Czyszczenie pilarki łańcuchowej

Bieżąca konserwacja maszyny to przede wszystkim jej regularne czyszczenie. Czyszczenie pilarki łańcuchowej należy rozpocząć od usunięcia zanieczyszczeń z zewnętrznych powierzchni, a następnie przejść do zdemontowania osłon cylindra, bębna sprzęgła i wentylatora poprzez odkręcenie śrub lub odczepienie zatrzasków kluczem uniwersalnym. Zdemontować należy również prowadnicę z łańcuchem.

Kurz, wióry i zanieczyszczenia olejowe ze szczelin zdjętych pokryw i odsłoniętych podzespołów pilarki usuwamy pędzlem lub sprężonym powietrzem.

Working with chainsaws part 1

Koniecznie jest dokładne oczyszczenie okolic cylindra i jego żeber. Zalegający na żebrach brud może ulec zapieczeniu i powstaniu warstwy izolacyjnej, a w konsekwencji spowodować przegrzewanie się silnika. Trzeba także usunąć wióry z łopatek koła zamachowego i całej przestrzeni, w której ono pracuje, skontrolować rozrusznik.

Szczególną uwagę trzeba skupić na czyszczeniu komory gaźnika oraz filtra powietrza. Zapobiega to usterkom gaźnika, problemom z rozruchem, utracie mocy silnika, nadmiernej eksploatacji części silnika i większemu niż zwykle zużyciu paliwa. W warunkach dużego zapylenia filtr powinien być czyszczony nawet podczas pracy. Jeżeli jest lekko zabrudzony, wystarczy pędzelek lub miękka szczotka. W przypadku silniejszych zanieczyszczeń trzeba użyć roztworu płynu do naczyń i ciepłej wody. Jeśli filtr da się rozpołowić to należy to zrobić i każdy element wyczyścić z obu stron. Na maszynę zakładamy filtr czysty i dokładnie osuszony. Do czyszczenia filtra nigdy nie używamy sprężonego powietrza! Zużyty lub uszkodzony filtr powietrza należy wymienić na nowy.

Poznaj ofertę pilarek Husqvarna.

Weryfikacja stanu świecy

Układ zapłonowy w pilarkach łańcuchowych jest dość wrażliwy. Dlatego ważne jest, aby w trakcie konserwacji zweryfikować stan świecy zapłonowej. Szczególnie jest to konieczne, gdy pilarka trudno się uruchamia lub pracuje bądź działa nieprawidłowo na biegu jałowym.

Świeca musi być czysta, aby wytworzyć iskrę o mocy wymaganej do zapłonu paliwa. Jeżeli jest pokryta nalotem lub brudem, należy ją wyczyścić drucianą szczotką. Trzeba też sprawdzić, czy odstęp między elektrodą boczną a centralną jest prawidłowy (informacja podana w instrukcji obsługi danego modelu, zazwyczaj to 0,5 mm). W przypadku nieprawidłowej wielkości szczeliny, należy wykonać regulację przez przygięcie elektrody bocznej.

Warto regularnie wymieniać świecę zapłonową. Częstotliwość zależy od intensywności użytkowania pilarki. Wymiana jest konieczna w przypadku uporczywych osadów, pęknięć na powierzchni porcelanowej lub wypalenia elektrod.

Konserwacja okolicy sprzęgła

Kolejnym obszarem wymagającym czyszczenia jest okolica sprzęgła. Nagromadzone wióry należy usunąć pędzelkiem lub sprężonym powietrzem. Kolejny krok to oczyszczenie taśmy hamulca łańcucha. Trociny, żywica czy brud mogą zmniejszyć efektywność jego działania. Na koniec warto także sprawdzić stan taśmy hamulca bezpieczeństwa pod kątem zużycia. Jej grubość powinna wynosić co najmniej 0,6 mm w najcieńszym miejscu.

Konserwacja prowadnicy

Konserwacja prowadnicy to przede wszystkim regularne (po każdym użyciu pilarki) czyszczenie rowka prowadzącego i otworów doprowadzających olej. W usuwaniu zanieczyszczeń pomocne jest sprężone powietrze lub ostry przedmiot.

Jeżeli na krawędziach prowadnicy pojawią się zadziorny, należy je spiłować płaskim pilnikiem. Powstają one w wyniku tarcia między prowadnicą a łańcuchem, nawet przy użyciu dobrego oleju do smarowania układu tnącego. Natomiast pozostawienie zadziorów może doprowadzić do odłamania się większych kawałków prowadnicy, co oznacza konieczność wymiany na nową.

czyszczenie pilarki Husqvarna

Należy także sprawdzić, czy zębatka końcówki prowadnicy łatwo się obraca i czy otwór smarujący nie jest zatkany (o ile taki otwór istnieje w danym modelu prowadnicy). W razie potrzeby oczyścić i nasmarować. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, czy końcówka prowadnicy nie jest nierówna lub bardzo zużyta.

Pod kątem zużycia trzeba także sprawdzić rowek w prowadnicy. Jeżeli krawędzie wewnątrz szczeliny są zeszlifowane i łańcuch ma możliwość przechylania się na lewo i na prawo, to prowadnicę należy wymienić.

Najważniejszą czynnością obsługową jest regularne (nawet codzienne) obracanie prowadnicy o 180° (góra-dół). Spód prowadnicy jest bowiem narażony na największe zużycie, ponieważ jest to miejsce, którym wykonuje się większość cięć. Obracanie powoduje równomierne zużycie krawędzi, przez co wydłuża się żywotność prowadnicy.

Sprawdź ofertę prowadnic Husqvarna.

Konserwacja łańcucha

Konserwacja piły łańcuchowej obejmuje: czyszczenie, ostrzenie, odpowiedni naciąg, smarowanie, a także wymianę.

Czytaj więcej o konserwacji układu tnącego.

Ostry łańcuch dla wydajności pracy jest równie ważny jak mocny silnik. Zapewnia sprawne, bezpieczne i precyzyjne cięcie. Częstotliwość ostrzenia piły łańcuchowej zależy od intensywności użytkowania pilarki. Wskaźnikami tępego lub źle naostrzonego łańcucha są:

  • drobne trociny zamiast równych, dużych wiórów,
  • wolniejsze tempo pracy,
  • cięcie wymaga użycia dodatkowej siły,
  • cięcie nie jest proste,
  • wzrost wibracji pilarki,
  • większe zużycie paliwa.

Praca pilarką ma sens tylko wtedy, gdy zęby tnące są ostre, a ograniczniki grubości wióra mają odpowiednią wysokość. Wtedy praca idzie szybko i bezpiecznie, ani operator, ani maszyna nadmiernie się nie męczą.

Czytaj więcej o skutecznym ostrzeniu łańcucha.

Prawidłowo napięty łańcuch powinien przylegać do całego obwodu prowadnicy i dać się przesuwać po niej swobodnym ruchem ręki. Zbyt mocno napięty będzie niszczył prowadnicę i zębatkę napędową oraz będzie powodem częściowej utraty mocy. Łańcuch nie może też być zbyt luźny, nie może zwisać pod prowadnicą. Podczas użytkowania pilarki łańcuch się wydłuża (szczególnie przy niedostatecznym smarowaniu), dlatego należy go regulować. Nieregulowany, luźny w szybkim tempie niszczy prowadnicę. Ponadto, wcześniej czy później, spadnie z prowadnicy lub pęknie, co nie tylko niszczy sprzęt, ale grozi też poważnym urazem.

Bardzo ważne jest właściwe smarowanie łańcucha podczas pracy pilarką. Niewystarczające wpływa na szybsze zużycie piły i prowadnicy, a także niesie ryzyko zerwania. Sprawdzanie smarowania łańcucha polega na przytrzymaniu końcówki prowadnicy uruchomionej pilarki, np. nad pniem, zwiększeniu obrotów i zweryfikowaniu, czy pojawiła się linia oleju (stan prawidłowy).

Piła łańcuchowa z czasem się zużywa i wymaga wymiany. Jest ona konieczna w przypadku pojawienia się pęknięć bądź luzów w nitach lub ogniwach, także gdy łańcuch jest sztywny oraz gdy najdłuższa część zęba tnącego jest krótsza niż 4 mm, czyli gdy półka tnąca z formy trapezu przechodzi w trójkąt.

Obowiązku regularnej konserwacji pilarki nie należy bagatelizować. Każda z czynności ma istotne znaczenie dla wydajności cięcia, ale także bezpieczeństwa pracy i minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii maszyny.