1. Najczęściej zadawane pytania
Instrukcje i przewodniki

Jak sterować robotem Automower® za pomocą Google Assistant

Istnieje wiele sposobów komunikowania się z robotem koszącym Automower® za pomocą Google Assistant. Poniżej znajdują się przykłady poleceń głosowych, które ułatwiają sterowanie kosiarkami, które należą do grupy urządzeń Google Home.

Pierwszy krok

Aby sterować robotem koszącym Automower® za pomocą Google Assistant, należy najpierw dodać go jako urządzenie do aplikacji Google Home. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Dodaj robota koszącego Automower® do Google Home.

Aby uzyskać informacje na temat języków, których można używać do sterowania robotem koszącym za pomocą aplikacji Google Home, zobacz Języki obsługiwane przez Google Assistant

Aktywuj Google Assistant

Program Google Assistant pomoże Ci zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz. Po prostu powiedz Hey Google lub OK Google, a następnie wykonaj poniższe polecenia, aby rozpocząć sterowanie robotem koszącym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji Google Assistant, zobacz Wyszukiwanie głosowe i inne działania w „OK Google”

Jak nazywać robota koszącego

Podczas wydawania poleceń robotowi można używać następujących nazw (na przykład):

 • Automower lub robot koszący (jeśli masz tylko jednego robota koszącego w Google Home)
 • Nazwa robota, np. Hawaje, jak w poniższych przykładach. Nazwa robota jest określona w aplikacji Automower® Connect, w sekcji Moje roboty koszące > Szczegóły robota koszącego. Zalecamy wybranie nazwy robota, która jest łatwa do wymawiania. W takim przypadku Google Assistant będzie łatwiej obierać polecenia bez nieporozumień.
 • Wszystkie roboty Automower lub wszystkie roboty koszące (jeśli dodano więcej niż jednego robota do Google Home).

Polecenia

Start/Resume (Uruchom/Wznów)

Jeśli kosiarka jest wystarczająco naładowana, polecenie to uruchomi kosiarkę na 12 godzin, ignorując harmonogram. Po 12 godzinach kosiarka wznowi pracę zgodnie z harmonogramem.

Podczas korzystania z polecenia zostanie wyświetlony monit o podanie kodu Google pin. Aby ustawić kod PIN Google, otwórz aplikację Automower® Connect, dotknij ikony menu i wybierz kolejno Konto > Kod PIN Google i wprowadź czterocyfrowy kod.

Przykład:

 • Start Automower (Uruchom Automower)
 • Start Hawaii (Uruchom Hawaje)
 • Start all my mowers (Uruchom wszystkie kosiarki)
 • Resume mower (Wznów pracę kosiarki)

Jeśli ktoś nacisnął przycisk STOP na robocie koszącym, Google Assistant nie może ponownie uruchomić robota. Zamiast tego należy wprowadzić kod PIN na klawiaturze robota i zamknąć pokrywę, aby uruchomić go ponownie.

Start for X hours/minutes (Uruchom na X godzin/minut)

Wznów

Wznawia prace zgodnie z harmonogramem, na przykład jeśli robot koszący jest aktualnie wstrzymany lub zaparkowany. To polecenie spowoduje natychmiastowe uruchomienie robota tylko wtedy, gdy zaplanowano jego uruchomienie. Jeśli robot koszący jest w stacji ładującej, uruchomi się, gdy akumulator będzie wystarczająco naładowany.

Podczas korzystania z polecenia zostanie wyświetlony monit o podanie kodu Google pin. Aby ustawić kod PIN Google, otwórz aplikację Automower® Connect, dotknij ikony menu i wybierz kolejno Konto > Kod PIN Google i wprowadź czterocyfrowy kod.

Przykład:

 • Resume mower (Wznów pracę kosiarki)

Jeśli ktoś nacisnął przycisk STOP na robocie koszącym, Google Assistant nie może ponownie uruchomić robota. Zamiast tego należy wprowadzić kod PIN na klawiaturze robota i zamknąć pokrywę, aby uruchomić go ponownie.

Park (Zaparkuj)

Sprawia, że robot wraca do stacji ładującej i pozostaje tam podczas tej sesji koszenia.

Po rozpoczęciu następnej zaplanowanej sesji koszenia (na przykład następnego dnia) polecenie parkowania nie będzie już obowiązywać i robot rozpocznie koszenie trawnika zgodnie z harmonogramem.

Przykład:

 • Park Automower (Zaparkuj Automower)
 • Dock Hawaii (Zadokuj Hawaje)
 • Send the lawn mower home (Poprowadź kosiarkę do stacji)
 • Park all my mowers (Zaparkuj wszystkie kosiarki)

Pause (Pauza)

Wstrzymuje robota w miejscu, w którym jest, aż do chwili otrzymania nowego polecenia. Gdy użyjesz polecenia wstrzymania pracy, możesz łatwo ponownie uruchomić robota koszącego za pomocą Google Assistant lub aplikacji Automower® Connect.

Jeśli chcesz wstrzymać robota koszącego na dłużej niż 25 minut, zalecamy zaparkowanie robota.

Przykład:

 • Pause Hawaii (Zapauzuj Hawaje)
 • Stop mower (Zatrzymaj kosiarkę)
 • Stop Automower (Zatrzymaj Automower)

Stan

Zawiera krótkie informacje na temat działania robota koszącego.

Przykład:

 • Is Automower running? (Czy Automower pracuje?)
 • What is the Hawaii battery level? (Jaki poziom akumulatora ma Hawaje?)

Inne polecenia

Oczywiście możesz przekazywać Google Assistant standardowe polecenia, takie jak „Proszę powtórzyć”.

O co możesz zapytać Google Assistant

Najczęściej zadawane pytania: Integracja robota Husqvarna Automower® i Smart Home

Modele robotów koszących Husqvarna Automower® z łącznością komórkową lub Wi-Fi albo wyposażone w zestaw Automower® Connect mogą łączyć się z usługami Google Home lub Amazon Alexa.

Obecnie można sterować swoim robotem koszącym Automower® za pomocą Asystenta Google i Amazon Alexa, ale nie za pomocą Siri.