Husqvarna Garden Karma neighbour
Produkter og innovasjoner

Hva vil det si å være en god nabo?

De uskrevne hagereglene - hva må en nabo gjøre – eller ikke gjøre – for å bli en god nabo? Ifølge hageeiere rundt i de nordiske landene, kan det å være en god nabo bety så mangt.

Vi har spurt hageeiere i Norden hva det vil si å være en god nabo og hvilke uskrevne hageregler som finnes. Vi presenterer resultatene i Husqvarnas hageharmoni –de uskrevne hagereglene

Ro, ryddighet og noen du kan bli enig med? Ifølge hageeiere rundt i de nordiske landene, kan det å være en god nabo bety så mangt. Likevel er det én ting som skiller seg ut.
Et flertall av hageeiere i Norden (56 %) synes en god nabo er ‘en man kan slå av en prat med over hekken. Men i Finland kan selv dette ikke være nok. Her mener betydelig flere at man må være kompismateriale for at vedkommende skal kalles en god nabo.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 NO

Men hva må en nabo gjøre – eller ikke gjøre – for å bli en god nabo?

For 45 % av hageeiere i de nordiske landene blir en nabo først god når han eller hun tar hensyn ved å bruke hageredskaper til tider da det forstyrrer minst. Han eller hun drøfter endringer som skal foretas i hagen og som kan påvirke deg og din hage, og vedkommende varsler om eventuelle fester – også dette er viktige faktorer for de fleste hageeiere.

Om naboen ikke lager støy og/eller holder seg for seg selv, gjør ingen betydelig forskjell. Det er heller ikke avgjørende for flertallet om naboen har kjæledyr eller ikke.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 NO

Men er vi selv gode naboer?

De fleste av oss mener det! 8 av 10 svarer at de betrakter seg selv som en drømmenabo, eller i det minste en god nabo. Dette høres jo lovende ut, men ser naboene oss på oss på samme måte? 

Illustration Concept Garden karma Infographic 3x2 NO

Om undersøkelse: ’Husqvarna Hageharmoni – de uskrevne regler’ er resultater fra en nordisk undersøkelse foretatt blandt 4.220 hageeiere 25+ i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet mellom 26. mars og 2. april 2021 av markeds- og researchbyrået It’s A Fact via analyseinstituttet YouGov på vegne av Husqvarna.