Park
Produkter og innovasjoner

Kvantifisering av urbane grøntområder – fra verdensrommet

HUGSI.green bidrar til å gjøre globale byer grønnere ved å tilby objektiv og regelmessig kvantifisering av viktige grønne KPI-er for urbane områder for hundrevis av byer i mer enn 60 land over hele verden.

Grøntområder er byenes lunger. De forbedrer luftkvaliteten og bidrar til å håndtere flom og regnvann. De er også viktige for innbyggernes fysiske og mentale helse. Urbaniseringen går framover, og det er viktig å holde oversikt over forholdet mellom grå og grønne områder rundt om i byene.

Dette initiativet ble startet av Husqvarna i 2019, og har vokst til å bli en internasjonal myndighet innen data om grønne områder.

Gjennom HUGSI.green kan byer:

  • Få en umiddelbar grunnlinje for urban grøntområder for å sette en relevant grønn ambisjon.
  • Følge effekten av planer for grøntområder i byer.
  • Vurdere trekronedekke og finne steder det kan plantes vekster.
  • Finn områder med lav vitalitet for vegetasjon.
  • Oppdage endringer over hele byen som påvirker vegetasjonen. 

Opplev innsikten om urbane grøntområder på HUGSI.green