Forest

Husqvarna Returinstruksjoner

Følg prosessen beskrevet i disse returinstruksjonene hvis du ønsker å returnere varer innen den lovbestemte angrefristen eller innen en periode på 30 dager fra datoen du mottok varene fra oss hvis denne perioden er lengre.

Rettighetene under disse returinstruksjonene kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter med hensyn til mangler. Disse lovfestede rettighetene er ikke begrenset av disse returinstruksjonene.

Vennligst returner varene komplette, intakte og uskadet i den originale salgsemballasjen (hvis mulig) sammen med eventuelle instruksjoner og - hvis mulig - med uskadet forsegling. Dersom disse kravene ikke oppfylles, kan returen bli avvist. Alternativt kan vi kreve erstatning for et eventuelt verditap som har oppstått, i den grad verditapet skyldes håndtering av varen som ikke var nødvendig for å prøve varens tilstand, egenskaper og funksjon.
Fyll ut returskjemaet på https://www.husqvarna.com/no/return-form riktig og fullstendig eller kontakt Husqvarnas kundeservice.
Du vil da motta en bekreftelses-e-post med returinstruksjoner for retur eller tilbakesending av varene.
Hvis mulig, bruk originalemballasjen til å pakke varene. Varer kjøpt som et sett må også returneres som et sett. Du kan, etter eget valg, enten (a) returnere varene gratis til en autorisert Husqvarna-forhandler eller (b) returnere dem til oss og betale returkostnadene:

a. Returner gratis ved å overlate varene hos en autorisert Husqvarna-forhandler.

(i) Du kan returnere varene til en autorisert Husqvarna-forhandler, som vil videresende varene til oss. Vi vil angi Husqvarna-forhandleren som du kan returnere varene til via e-post. Hvis du vil vite hvilke andre Husqvarna-forhandlere du kan returnere varene til, kan du kontakte Husqvarnas kundeservice.

(ii) Returen til oss via den autoriserte Husqvarna-forhandleren er gratis for deg med unntak av dine mulige kostnader for å transportere varene til den autoriserte Husqvarna-forhandleren.

(iii) Vis forhandleren kopien av ordrebekreftelsen og det utfylte returskjemaet for returen og overgi dem til forhandleren på forespørsel

(iv) I tilfelle refusjon vil dette bli gjort innen 14 dager etter dagen du informerte oss om din beslutning om å trekke deg fra kontrakten, forutsatt at vi ikke kan behandle tilbakebetalingen tidligere enn fra datoen den autoriserte Husqvarna-forhandleren mottatt varene (som bekreftet til oss av Husqvarna-forhandleren) eller datoen du har levert bevis på at du har returnert varene til Husqvarna-forhandleren, avhengig av hvilken dato som er den tidligste. For refusjonen vil vi bruke samme betalingsmåte som du brukte til å betale for produktene dine.

b. Returer for levering via returfrakt:

(i) Hvis du ikke ønsker å returnere varene til en av våre forhandlere, vennligst kontakt Husqvarnas kundeservice. Husqvarnas kundestøtte vil sende returinstruksjoner via e-post.

(ii) Du vil være ansvarlig for fraktkostnader.

(iii) Linken til returetiketten vil bli sendt til deg via e-post. Du kan også be om returetiketten fra Husqvarnas kundeservice

(iv) Legg det utfylte returskjemaet og en kopi av ordrebekreftelsen din sammen med varene i (original) emballasje.

(v) Fest returetiketten på utsiden av pakken slik at pakken sendes til riktig mottaker. Alternativt kan du levere pakken til et utleveringssted/postmottaker som Husqvarnas kundeservice har spesifisert. Oppbevar den utstedte returkvitteringen til slutten av returprosessen.

(vi) I tilfelle refusjon vil dette skje innen 14 dager etter dagen da du informerte oss om din beslutning om å kansellere kontrakten, forutsatt at vi ikke kan behandle tilbakebetalingen tidligere enn fra datoen da Husqvarna mottok varer eller datoen du har gitt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som er den tidligste datoen. For refusjonen vil vi bruke samme betalingsmåte som du brukte til å betale for produktene dine.

Du kan kontakte Husqvarnas kundeservice på: info@husqvarna.no