Forest

SALGSVILKÅR FOR HUSQVARNA NETTBUTIKK

1. INNLEDNING 

1.1 Disse salgsvilkårene («Vilkårene») angir spesifikke vilkår og betingelser som gjelder for å levere varene, inkludert tilbehør og reservedeler, («Varene») og/eller tjenester («Tjenestene») som er bestilt av forbrukere («Du», «Deg», «Ditt/Din/Dine») fra Husqvarna Direct AB, organisasjonsnummer 559170-2609 med dens registrerte kontor i Huskvarna, Sverige og med adresse c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige («Husqvarna», «Vi», «Oss») via Husqvarnas nettbutikk www.husqvarna.com/no («Nettbutikken») for levering i Norge.
Vi leverer kun til norske leveringsadresser, men dessverre ikke til Svalbard.

1.2 Nettbutikken er en side som er eid av Husqvarna. 

1.3 Du kan kun foreta bestillinger i Nettbutikken dersom Du er en forbruker, som er en person som inngår en rettslig transaksjon med formål som er hovedsakelig utenfor Din næringsvirksomhet, bedrift eller yrke.  

1.4 Vilkårene gjelder enhver kontrakt for salg av Varene og/eller Tjenestene fra Husqvarna til Deg gjennom Nettbutikken. Du oppfordres til å gjennomgå disse Vilkårene nøye før Du bestiller Varer og/eller Tjenester. Ved å huke av «Jeg godtar»-boksen ved utsjekk og følgelig legge inn en bestilling, aksepterer Du å være bundet av disse Vilkårene. Vennligst påse at Du har lest og forstått Vilkårene før Du foretar en bestilling. Andre vilkår og rutiner som er tilgjengelig på Nettbutikken, for eksempel  de generelle Brukervilkårene for nettsiden (https://www.husqvarna.com/no/vilkar-for-bruk/) i tillegg til cookie-erklæring (https://www.husqvarna.com/no/cookies/)  som også gjelder ved Din bruk av Nettbutikken. Vennligst se Husqvarnas personvernerklæring (https://privacyportal.husqvarnagroup.com/no/privacy-notice/) for informasjon vedrørende behandling av personopplysninger. 

1.5 Husqvarna forbeholder seg retten til å kunne justere på Vilkårene til enhver tid uten varsel ved at Husqvarna publiserer en ny versjon på Nettbutikken. Vilkårene som gjaldt på tidspunktet da Du bestilte vil være gjeldende for kjøpet Ditt av Varene og/eller Tjenesten. Følgelig vil en endring kun påvirke fremtidige bestillinger av Varer og/eller Tjenester som Du foretar etter at de justerte Vilkårene er publisert på Nettbutikken. Behold en kopi av disse Vilkårene da Husqvarna ikke vil lagre kontraktsteksten som er inngått med Deg. Du vil derfor ikke ha tilgang til innholdet i kontrakten, utover det avtaleeksemplaret som allerede er sendt til Deg på e-post ved foretatt bestilling av Varene og/eller Tjenestene. 

1.6 Ved å akseptere disse Vilkårene bekrefter Du at Du er minst 18 år for å kunne inngå en bindende kontrakt med Husqvarna.

2. BESTILLING AV VARER OG TJENESTER 

2.1 Varene og Tjenestene bestilles og kontrakten inngås i samsvar med følgende prosess:  
(a) Varene og Tjenestene inkludert spesifikasjonene deres er tilgjengelig på Vare- og Tjenestesiden(e) i Nettbutikken. Presentasjonen av Varene og Tjenestene er i utgangspunktet ikke et juridisk bindende tilbud til å inngå en kjøpskontrakt, men en ikke-bindende nettkatalog. 
(b) Etter å ha valgt Varene og/eller Tjenestene og lagt dem i handlekurven, ser Du en oversikt av handlekurvens Varer og Tjenester. Du må så gå videre til utsjekk hvor Du finner en oppsummering av innholdet i handlekurven Din, fraktkostnader, mulige rabatter, totalprisen, samt den inkluderte merverdiavgiften. Ved å klikke på knappen «Fortsett til levering» blir Du bedt om å angi opplysninger relatert til Deg og Din bestilling, som eksempelvis: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Du blir også bedt om å velge Din foretrukne leveringsmetode. Ved å klikke på knappen «Fortsett til betaling» blir Du bedt om å velge betalingsmetoden Din og er nødt til å akseptere disse Vilkårene før Du kan foreta bestillingen Din. Du kan valgfritt velge å huke av boksen «Jeg vil gjerne motta nyhetsbrev» for å motta markedsføring. 
(c) Før du foretar bestillingen Din ved å trykke på knappen «Bestill med forpliktelse til å betale», får Du muligheten til å gjennomgå valgene Dine, sjekke totalprisen og korrigere eventuelle feil. 
(d) Etter at Du har foretatt bestillingen Din mottar Du automatisk en kvittering per e-post med detaljer av Varene og/eller Tjenestene som Du har bestilt («Kvitteringsbekreftelse»). Kvitteringsbekreftelsen er imidlertid ikke en aksept av bestillingen Din fra Husqvarna. 
(e) Husqvarna streber etter å levere alle bestilte Varer og Tjenester, men står Husqvarna fritt til å ikke akseptere bestillingen Din uavhengig grunn, inkludert i de tilfeller hvor Varene ikke er på lager. Dersom en Vare og/eller Tjeneste i bestillingen Din ikke er på lager på bestillingstidspunktet (inkludert dersom kun deler av det bestilte antall er på lager), men er forventet å komme tilbake til lager, vil Husqvarna kontakte Deg som følger: 
Husqvarna kommer til å avvise bestillingen Din via e-post sammen med et justert tilbud for Varene (i) i tilgjengelig nedsatt antall, eller (ii) med en justert leveringsdato. Du kan akseptere eller avslå det justerte tilbudet via e-post online-shop-no@husqvarnagroup.com innen fristen som er satt i det justerte tilbudet. Dersom Du avslår eller ikke innen fristen aksepterer alternativene satt i punkt 2.1(e), vil Husqvarna bekrefte avslaget av hele ordren og tilbakebetale allerede foretatte betalinger. 

2.2 Avtalen mellom Deg og Husqvarna blir inngått når Du mottar en e-post hvor Husqvarna har akseptert bestillingen Din («Ordrebekreftelse») eller dersom Du aksepterer Husqvarnas justerte tilbud som angitt i punkt 2.1(e). Dersom Du velger en betalingsmetode som fører til en umiddelbar betaling fra bankkontoen Din (umiddelbar bankoverføring eller bankkort), blir avtalen inngått ved trekning fra bankkontoen Din eller ved mottakelse av Ordrebekreftelsen, avhengig av hva som kommer først. Ordrebekreftelsen inkluderer ordrenummer, i tillegg til avtaledetaljer, disse Vilkårene og, dersom det er relevant, vilkårene for den Kommersielle Garantien. 

3. LEVERING AV VARER OG TJENESTER

3.1 Avhengig av hvilket leveringsalternativ eller leveringsalternativer som er tilgjengelige ved utsjekkingsprosessen, vil Husqvarna organisere leveransen av Varene til Deg ved å bruke leveringsalternativet som ble valgt av Deg ved utsjekk. Varene leveres innen tidsrammen som er angitt i ordreprosessen og bekreftet i Ordrebekreftelsen. Du mottar en e-post med informasjon vedrørende levering når bestillingen har blitt sendt ut.  For hjemleveringer vil leveringen utføres av Husqvarnas underleverandører (f.eks. forhandlere og/eller transportpartnere), og Du mottar informasjon om leveransen av Varene direkte fra slik underleverandør. For klikk og hent vil Husqvarna levere Varene til den forhandleren Du har valgt. Forhandleren vil kontakte Deg når Varene er klare innen tidsrammen angitt i ordreprosessen og bekreftet i Ordrebekreftelsen. Dersom Varene som er klare for henting ikke er hentet av Deg innen tre uker fra varselet, kommer Husqvarna eller forhandleren til å sende Deg en påminnelse med en rimelig hentefrist. Dersom denne perioden har utløpt uten henting, har Husqvarna rett til å heve kontrakten og returnere Varene til Nettbutikken. 

3.2 For bestillinger som gjelder avtaler om salg av Varer som inkluderer Tjenester tilhørende levering av Tjenester (for eksempel installeringstjenester bestilt samtidig med Varene som skal installeres) i tillegg til bestillinger relatert til levering av Tjenester i seg selv, skal følgende tilleggsvilkår gjelde: 
(a) Tjenesten utføres av Oss eller en underleverandør som er utpekt av Oss (inkludert for eksempel en av våre forhandlere) med en rimelig utførelse og nøyaktighet som kan forventes av en profesjonell tjenesteyter i samsvar med og underlagt spesifikasjonene for Tjenestene og andre krav, begrensninger eller kvalifikasjoner vedrørende Tjenestene som er kommunisert i Nettbutikken vår; 
(b) Vi eller underleverandøren vår kommer til å kontakte Deg for å diskutere en estimert dato og tid for ytelsen av Tjenestene; og 
(c) Dersom Du ber om ytterligere tjenester eller varer fra underleverandøren som ikke er dekket av kontrakten Vi har inngått med deg via Nettbutikken, vil kontrakten om slike tilleggstjenester eller -varer være en kontrakt som er inngått mellom Deg og underleverandøren, og Vi skal ikke ha noe ansvar overfor en slik kontrakt. 

3.3 Dersom Du har utestående betalinger ved aksept av leveransen av Varene eller ytelsen av Tjenestene, eller Du har brutt noen andre vesentlige forpliktelser som påhviler deg, har Husqvarna rett, uten at det berører andre rettigheter, (i) til med rimelighet å lagre Varene på Din risiko og regning; eller (ii) til å heve kontrakten i samsvar med lov.

4. PRISER, LEVERINGSKOSTNADER OG BETALING 

4.1 Prisene som gjelder for de bestilte Varene og Tjenestene er spesifisert i Nettbutikken, og bekreftet i Ordrebekreftelsen. Alle priser i Nettbutikken er angitt i NOK, inklusive MVA, ekskludert leveringskostnader. Disse legges til prisen for Varene og Tjenestene, og  er spesifisert i bestillingsprosessen og Ordrebekreftelsen. 

4.2 Selv om Husqvarna prøver sikre at alle prisene angitt i Nettbutikken er riktige, kan feil oppstå (f.eks. av tekniske årsaker, som eksempelvis nettverksfeil, sendingsfeil, osv.). Avhengig av når Husqvarna oppdager feilen på prisene til Varene og/eller Tjenesten som Du har bestilt, kommer Husqvarna (i) til å avslå bestillingen eller erklære kontrakten ugyldig og varsle Deg om slikt avslag eller ugyldiggjøring, eller (ii) å gi Deg muligheten til å bekrefte bestillingen Din til riktig pris. 

4.3 Husqvarna forbeholder seg retten til å endre Varene og/eller prisene for Tjenester til enhver tid og uten varsel, men slike endringer vil ikke gjelde Varene eller Tjenestene som det allerede er inngått en avtale for. 

4.4 Tilgjengelige betalingsmetoder presenteres for Deg på Nettbutikken på starten av bestillingsprosessen. Adyen N.V. («Adyen»), et selskap som er registrert i nederlandske enhetsregisteret med nr. 34259528 og basert i Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland, håndterer transaksjonene gjennom en sikker kryptering og i samsvar med strenge bankstandarder. For med informasjon se: https://www.adyen.com/home.

4.5 Ved å inngi en bestilling gjennom Nettbutikken bekrefter Du at den angitte betalingsinformasjonen på bestillingen Din er gyldig og riktig, og at Du er autorisert til å bruke kreditt- eller debetkortet til betaling. 

4.6 Enhver tilbakebetaling gjøres gjennom samme betalingsmetode som Du valgte for å betale Varene Dine med. 

5. INFORMASJON OM ANGRERETTEN FOR FORBRUKERE OG ANGRERETTSKJEMA 

5.1 Som en forbruker har Du en lovbestemt angrerett. I det følgende opplyses Du om angreretten Din: 

5.2 Informasjon om angreretten 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten grunn. 
For bestillinger som gjelder salg av Varer (inkludert kontrakter som inkluderer Tjenester tilhørende leveransen av Varene, for eksempel installasjonstjenester bestilt samtidig med Varene som skal installeres), er angrefristen 14 dager etter at Du får, eller en tredjepart som ikke er et leveringsbud og som er angitt av Deg får, fysisk besittelse av den siste varen. 

For bestillinger som gjelder levering av Tjenester (inkludert installasjonstjenester som ikke ble bestilt samtidig med Varene som skal installeres), er angrefristen 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått. 

For bestillinger som gjelder levering av Tjenester (inkludert installasjonstjenester som ikke ble bestilt samtidig med Varene som skal installeres), har Du ikke rett til å utøve angreretten etter at Tjenesten har blitt fullstendig utført, dersom utførelsen startet før utløpet av angrefristen med Ditt uttrykkelige samtykke, og med forutgående anerkjennelse om at Du kom til å miste angreretten etter at avtalen ble fullstendig oppfylt. 
For å utøve angreretten må Du informere Oss Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige, e-post: online-shop-no@husqvarnagroup.com om beslutningen Din om å gå fra avtalen med en klar uttalelse (eks. et brev sendt i posten eller e-post). Du kan bruke det vedlagte standardskjemaet, men det er ikke obligatorisk. 
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Du sender meldingen Din om utøvelse av angreretten før utløpet av angrefristen. 

Virkninger av å gå fra avtalen 

Dersom Du går fra denne avtalen vil vi tilbakeføre alle betalinger som er mottatt av Deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som resulterer i at Du har valgt en annen type levering enn den minst kostnadsfulle typen standardlevering som er tilbudt av Oss), uten unødig opphold og i et hvert tilfelle innen 14 dager fra dagen Vi er informert om Din beslutning å gå fra avtalen. Vi vil utføre tilbakebetalingen med samme betalingsmetode som Du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre Du har uttrykkelig samtykket til annet; i et hvert tilfelle vil Du ikke påføres noen kostnader som følge av slik tilbakebetaling. Vi kan tilbakeholde tilbakebetalingen frem til Vi har mottatt varene tilbake eller til Du har gitt oss bevis på at varene er sendt tilbake, avhengig av hva som kommer først.  
Du må sende tilbake varene eller overlevere dem til Oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra meldingen Din om å gå fra avtalen ble gitt. Fristen overholdes dersom Du sender tilbake varene før utløpet av 14-dagersperioden. 

Du må betale de direkte kostnadene ved å returnere varene. 

Du er kun ansvarlig for å erstatte verdireduksjon av varene som følge av håndtering som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.
For bestillinger som gjelder avtale om salg av Varer som inkluderer Tjenester tilhørende levering av Varene (for eksempel installasjonstjenester bestilt samtidig med Varene som skal installeres) i tillegg til bestillinger vedrørende levering av Tjenester (inkludert installeringstjenester som ikke ble bestilt samtidig med Varene som skal installeres) kun i tilfeller angreretten ikke er utelukket fordi vilkårene for utelukkelse ikke er oppfylt, skal følgende gjelde: Dersom Du ba om at utførelsen av Tjenestene skulle begynne i løpet av angrefristperioden, skal Du tilbakebetale til oss et rimelig beløp som står forholdsmessig til Tjenestene som allerede har blitt utført frem til tiden Du informerte Oss om utøvelsen av retten til å gå fra avtalen sammenlignet med full dekning av Tjenestene som er levert i medhold av kontrakten. 

5.3 Standard angrerettskjema 
For å utøve angreretten kan Du bruke følgende standard angrerettskjema, men det er ikke obligatorisk. 
Standard angrerettskjema 
(Fyll ut og returner dette skjema kun om Du ønsker å gå fra avtalen) 
- Til Husqvarna Direct AB, Drottninggatan 2, 56182 Huskvarna, Sverige, online-shop-no@husqvarnagroup.com
- Jeg/vi (*) underretter herved om at jeg/vi (*) ønsker å gå fra min/vår (*) avtale om kjøp av følgende varer (*)/leveranse av følgende tjenester
- Bestilt den (*)/mottatt den (*),
- Forbrukerens/forbrukernes navn,
- Forbrukerens/forbrukernes adresse,
- Forbrukerens/forbrukernes signatur (dersom papirskjema benyttes),
- Dato
__________

(*) Fjern som relevant

6. UNDERSØKELSE, INSTALLASJON OG BRUK 

6.1 Ved mottakelse av Varene, oppfordres Du til å undersøke Varene for å verifisere om det er påført noen skader på Varene underveis i leveransen eller om det foreligger åpenbare mangler ved Varene. Unnlatelse av å undersøke Varene påvirker imidlertid ikke Dine lovbestemte reklamasjonsrettigheter. 

6.2 Du er selv ansvarlig for å utføre en ordentlig installering (med mindre Du har bestilt installasjonstjenester fra Oss, hvor i så fall punkt 3.2 gjelder) og bruke Varene som Du har kjøp i Nettbutikken. Les alltid instruksjonene på pakningen til Varen og relevante Husqvarna bruker-/produktveiledninger og installasjonsguide for ordentlig veiledning. Mangler som oppstår utelukkende grunnet uriktig installering eller bruk av Varene gir ikke rett til reklamasjon. 

6.3 Reservedeler og tilbehør som Du har kjøpt i Nettbutikken må alltid installeres og brukes i samsvar med den relevante brukerveiledningen og installasjonsguiden for Varen som Du planlegger å installere og bruke reservedelen/tilbehøret med. Mangler som oppstår utelukkende grunnet uriktig installering eller bruk av Varene gir ikke rett til reklamasjon.

7. KOMMERSIELL GARANTI OG LOVBESTEMT REKLAMASJONSRETT  

7.1 Kommersiell Garanti 

7.1.1 For enkelte Varer som er bestilt av Deg følger det en kommersiell garanti i samsvar med spesifikke vilkår og betingelser, som blir gitt til Deg («Kommersiell Garanti»). Vennligst merk at rettighetene under den Kommersielle Garantien gjelder i tillegg til lovbestemte reklamasjonsrettigheter, som Du kan utøve vederlagsfritt og er ikke begrenset av den Kommersielle Garantien. For å returnere Varer som ikke oppfyller den gjeldende garantien se punkt 10.2 nedenfor. 

7.2 Lovbestemt reklamasjonsrett  

7.2.1 Som en forbruker har Du lovbestemte rettigheter vedørende Varer som ikke samsvarer med produktbeskrivelsen for en periode over to (2) år fra levering eller for en lengre periode som en angitt av ufravikelig forbrukerlovgivning i landet ditt. Disse lovbestemte rettighetene (inkludert retten til retting, omlevering, prisavslag og heving i enkelte tilfeller) påvirker ikke noe angitt i disse Vilkårene, og den Kommersielle Garantien angitt i punkt 7.1.1 gjelder i tillegg til disse rettighetene. Dersom Du ønsker å påberope Dine lovbestemte forbrukerrettigheter, vennligst kontakt Husqvarna på e-post: online-shop-no@husqvarnagroup.com, eller brev til Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige, innen rimelig tid etter at Du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 

7.2.2 Husqvarna forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer til de bestilte Varene som ikke påvirker de subjektive eller objektive kravene etter ufravikelig forbrukerlovgivning. 

8. ANSVARSBEGRENSNING; FORCE MAJEURE 

8.1 Husqvarnas erstatningsansvar skal begrenses som følger: 
(a) For skader som er forårsaket grunnet mislighold av en vesentlig kontraktsforpliktelse, herunder en forpliktelse hvor oppfyllelse er en forutsetning som en ordentlig utførelse av kontrakten og en fullførelse som Du er eller kan være avhengig av, skal Husqvarnas ansvar begrenses til et typisk forutsigbart erstatningsbeløp for denne type kontrakt på avtaleinngåelsen; Husqvarna skal ikke være ansvarlig for skader forårsaket grunnet mislighold av uvesentlige kontraktsforpliktelser.   
(b) Husqvarna påtar seg ingen ansvar for krav som følge av (i) utilsiktet bruk eller håndtering av Varene, (ii) bruk og installering i kombinasjon med apparater/produkter som Varen ikke var ment for, (iii) slitasje og bruk (inkludert, men ikke begrenset til, batterier, lys og kjeder), eller (iv) uriktig installasjon. Vennligst merk at bruk, installering eller håndtering som ikke er utført på riktig måte kan medføre person- eller produktskader. 
(c) Med mindre annet fremgår av ufravikelig lovgivning, er Husqvarna ikke ansvarlig for indirekte, spesiell, tilfeldig eller konsekvenstap og -skade. 
Erstatningsbegrensningen skal også gjelde overfor Husqvarnas representanter, ledelse, tillitsvalgte, ledere, ansatte og vikarer, med mindre det er spesifisert nedenfor. 

8.2 Erstatningsbegrensningen i punkt 8.1 gjelder ikke for (i) ansvar for pliktbrudd som følge av grovt uaktsomhet eller forsett fra Husqvarnas side, (ii) ansvar for påført død eller personskade som følge av Husqvarnas uaktsomhet, (iii) ansvar i samsvar med ufravikelig lovbestemt erstatning, (iv) ansvar for uredelig skjul av en mangel; eller (v) ansvar for en tilkjent garanti. Ingenting i disse Vilkårene skal på noen måte utelukke lovbestemte forbrukerrettigheter (se punkt 7.2). 

8.3 Husqvarna skal ikke være ansvarlig for svikt eller forsinkelser i utførelsen av dens kontraktsforpliktelser dersom slik svikt oppstår grunnet en force majeure-hendelse. Force majeure-hendelser er uforutsigbare og uunngåelige hendelser utenfor Husqvarnas kontroll og innflytelsessfære, som medfører at utførelsen av kontrakten på midlertidig eller permanent basis er umulig, og hvor Husqvarna ikke innehar ansvaret, inkludert men ikke begrenset til ekstraordinære hendelser, brann, flom, alvorlig vær, naturkatastrofer, streik, eksplosjoner, krig (både erklært og uerklært), terrorhandlinger, epidemi, pandemi, vanskeligheter i levering grunnet en omstendighet angitt i dette punktet som påvirker Husqvarna og eller noen av dennes underleverandører, offisielle vedtak eller rettslige tiltak. Leveringsdatoer og frister skal utsettes eller avtales på nytt, tilsvarende lengden av slik force majeure-hendelse. 

9. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

9.1 Personopplysninger behandles i samsvar med Husqvarnas personvernerklæring https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/

10. RETURER; KUNDESERVICE

10.1 Uten at det berører punkt 5 og 7, gir Husqvarna Deg en ytterligere rett til retur i 30 dager fra Varene er mottatt i henhold til vår returpolicy [insert relevant reference].

10.2 For generelle spørsmål vedrørende bruken, vedlikehold og service av Varen henvises det til brukermanualen eller informasjon tilgjengelig i Nettbutikken. Du kan også kontakte Husqvarnas kundeservice via e-post (online-shop-no@husqvarnagroup.com). For lokale forhandlere vises det til https://www.husqvarna.com/no/dealer-locator/

11. ØVRIGE BESTEMMELSER

11.1 Husqvarna kan sette bort og/eller overføre sine krav etter disse Vilkårene uten å gi Deg et skriftlig forhåndsvarsel, men dette påvirker ikke rettighetene Dine eller Husqvarnas forpliktelser etter disse Vilkårene. 

11.2 Husqvarna kan iblant føre kampanjer, salgstilbud eller tilby andre insentiver («Kampanjer») vedrørende Varene og/eller Tjenestene som tilbys i Nettbutikken. Gyldigheten av og vilkårene som gjelder ved Kampanjene angis i ytterligere vilkår og/eller regler som blir tilgjengeliggjort for Deg på det aktuelle tidspunktet. Med mindre det er uttrykkelig angitt i slike kampanjevilkår/-regler, gjelder disse Vilkårene for leveransen av Varer og Tjenester som er bestilt i løpet av en Kampanje. 

11.3 Disse Vilkårene sammen med Ordrebekreftelsen, Kommersiell Garanti og kampanjevilkår/-regler og andre policyer, utgjør den fullstendige avtalen mellom Deg og Husqvarna vedrørende leveringen av Varer og Tjenester og overgår all tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon vedrørende dette tema. Dersom noen av bestemmelsene i disse Vilkårene helt eller delvis kjennes ugyldig eller ugjennomførbare, påvirker ikke dette gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. 

12. LOVVALG; TVISTELØSNING 

12.1 Disse Vilkårene og partenes kontraktuelle forhold er regulert av og skal tolkes i samsvar med norsk lov, med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).

12.2 Enhver tvist, uenighet eller krav som utledes av eller i forbindelse med disse Vilkårene skal avgjøres av domstolene i vernetinget hvor Du har bosted, uavhengig lovvalgsregler. Tvister kan også løses via den europeiske nettbaserte klageportalen (ODR) som er levert av EU-kommisjonen og tilgjengelig her http://ec.europa.eu/consumers/odr/, som en godkjent alternativ tvisteløsning for forbrukertvist. Husqvarna er ikke villig eller forpliktet til å delta i noen tvisteløsningsprosessen for et forbrukervoldgiftspanel.   

*****

Husqvarna rabattkoder:

10% rabatt ved påmelding til nyhetsbrevet
Vilkår:
- Foreløpig gyldig til den trekkes tilbake
- Det forutsettes at man abonnerer på Husqvarnas nyhetsbrev via https://www.husqvarna.com/no/newsletter/
- 10% rabatt på den første bestillingen av Husqvarna Aspire™-produkter på husqvarna.com/no
- Rabatten må løses inn ved kjøp
- Rabatten kan ikke brukes sammen med andre tilbud
- For å løse inn kupongen digitalt, vennligst skriv inn den gyldige koden i kassen
- Dette tilbudet er kun tilgjengelig på nett på husqvarna.com/no
- Dette tilbudet kan ikke løses inn hos Husqvarna-forhandlere Ingen mulighet for kontanter
- Bruk per kunde: 1
- Bruk per bestilling: 1
- Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake dette tilbudet når som helst

Disse Vilkårene ble sist oppdatert: 23.04.2024