Battery scarifier S138i
Produkter og innovasjoner

Dansker og nordmenn viser mest hensyn

De uskrevne reglene - vi liker å si at vi er svært like i de nordiske landene. Men vi har faktisk våre forskjellige måter å ta hensyn til naboene på.

La oss komme til kjernen. Vi liker å si at vi er svært like i de nordiske landene. Men vi har faktisk våre forskjellige måter å ta hensyn til naboene på.
Totalt sett er vi ganske hensynsfulle mot hverandre i Norden. 8 av 10 tar hensyn til naboen når de bruker hageredskaper, selv om dette kun gjelder 45 % av finnene.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 NO

Når det gjelder større hagefester, tar 3 av 5 hensyn til naboene, med nordmenn (75 %) og dansker (73 %) som de mest hensynsfulle. Igjen er hageeiere i Finland de minst hensynsfulle med bare 50 %.
Finnene gjør det derimot sterkt når det gjelder å ta hensyn til naboene ved å kun bruke støyende redskaper på dagtid (66 %). Til sammenligning tar kun 45 % av svenskene samme hensyn.

Når det gjelder barns lek i hagen, er faktisk dansker (61 %), nordmenn (57 %) og svensker (56 %) veldig like når det gjelder å ta hensyn til naboene og beskytte dem mot støyende ballspill, trampoliner og lignende.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 NO

Om undersøkelse: ’Husqvarna Hageharmoni – de uskrevne regler’ er resultater fra en nordisk undersøkelse foretatt blandt 4.220 hageeiere 25+ i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet mellom 26. mars og 2. april 2021 av markeds- og researchbyrået It’s A Fact via analyseinstituttet YouGov på vegne av Husqvarna.