HyperCare-trinn

3 alternativer
Før installasjon

I løpet av tiden før installasjonsfasen for HyperCare vil forhandleren din planlegge en befaring – en bakgrunnssjekk. Under et slikt besøk tegnes klippeområder og andre funksjonsområder inn på et oversiktskart.

Hva du kan forvente før installasjonen
 • Invitasjon fra pro-forhandler til Husqvarna Fleet Services™ (kun nye kunder) og Automower® Connect-appen
 • Avtale dato for installasjon på stedet med forhandler, inkludert HyperCare-plan
 • Referansestasjon og ladestasjoner klargjøres av forhandler
Services by Husqvarna - Partnership
Installasjon

CEORA™ med tilhørende støttesystem vil bli installert, under tilsyn av deg. Under installasjonen på stedet får du all informasjon du trenger for å betjene CEORA™-robotgressklipperen, inkludert instruksjoner om sikkerhet og utskiftning av kniver samt annen generell driftsinformasjon. Installasjon og støtte på stedet sikrer også at du får hjelp med en gang hvis det skulle oppstå problemer.

Bruk
 • Du mottar et HyperCare-kundeplandokument fra forhandleren
 • Du mottar også bruksanvisninger og -dokumentasjon
 • Opplæring fra forhandler i hvordan du skifter kniver, inkludert Husqvarnas forslag til tidsplan for skifte av kniver
Tidsplan for klipping
 • Planlegge tidsvinduer for klipping; holde oversikt over bruksatferd og driftstider
Husqvarna Fleet Services app on golf course
Etter installasjon

CEORA™ HyperCare innebærer planlagte besøk på bestemte datoer etter installasjon for å hjelpe deg med å løse mindre problemer som kan ha oppstått under installasjonen. De aktuelle datoene velges og godkjennes av deg, og eventuelle hastebesøk/ikke-planlagte besøk dokumenteres av forhandleren.

Første besøk – 7 dager etter installasjon
 • Visuell inspeksjon av CEORA™-robotgressklipperen, ladestasjonen og EPOS™-referansestasjonen
 • Full sjekk av CEORA™-robotgressklipperen for feilkoder som krever ekstra oppmerksomhet
 • Forhandlerhjelp ved bytte av klippeområde/funksjonsområder
 • Veiledning i rengjøringsprosedyren
 • Utskiftning av kniver utført av forhandler og vurdering av bladtilstand med tanke på plenkvalitet / levetid på knivblad
 • Mulighet til å ta opp eventuelle problemer ved produktet, knyttet til for eksempel tidsplanlegging, plenkvalitet eller blader, med forhandler
Andre besøk – 14 dager etter installasjon
 • Visuell inspeksjon av CEORA™-robotgressklipperen, ladestasjonen og EPOS™-referansestasjonen
 • Full sjekk av CEORA™-robotgressklipperen for feilkoder som krever ekstra oppmerksomhet
 • Forhandlerhjelp ved bytte av klippeområde/funksjonsområder
 • Utskiftning av kniver utført av forhandler og vurdering av bladtilstand med tanke på plenkvalitet / levetid på knivblad
Siste besøk – 30 dager etter installasjon
 • Visuell inspeksjon av CEORA™-robotgressklipperen, ladestasjonen og EPOS™-referansestasjonen
 • Motta og signere godkjennelsesprotokollen fremlagt av forhandler
 • Informasjon om registrering for Husqvarna Service Plus
CEORA HyperCare meeting on golf course