Produkter og innovasjoner

Et nyttig verktøy for å redusere CO2-utslipp.

Vi oppdaterer stadig vårt digitale administrasjonsverktøy Husqvarna Fleet Services™. En av de siste funksjonene er CO2-utslippskalkulatoren, som hjelper organisasjoner i grønt område med å beregne karbonfotavtrykket på sin maskinflåte og iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningen.

Som en del av vår ambisjon om å utvikle bærekraftige produkter og løsninger, introduserte vi CO2-utslippskalkulator i løpet av 2019. Den nye funksjonen er en del av Husqvarna Fleet Services™ – en smart programvareløsning som samler data fra maskinflåten og bidrar til at ledere i grønne områder kan analysere trender og identifisere forbedringsområder slik at produktiviteten økes. Karbonfotavtrykket er delt opp i bruksområder, produktkategorier, motortyper og steder.

Tilkoblet utstyr for en problemfri arbeidsdag

Ved hjelp av maskinsensorer eller innebygde tilkoblingsmuligheter gjør Husqvarna Fleet Services™ det enklere å holde oversikt over alt utstyr (også fra andre produsenter). Utstyrsdata overføres over Bluetooth® eller en mobildatatilkobling og lastes opp til en skybasert konto som du har tilgang til fra en telefon, et nettbrett eller en bærbar PC.

Du vil alltid ha all viktig informasjon for hånden.

Med bare noen få trykk eller klikk på skjermen har du tilgang til følgende:

Inventarkontroll
En fullstendig oversikt over alt utstyr fordelt på maskinkategori, underkategori og modell – lett tilgjengelig for alle brukerne i bedriften.

Maskinlokalisering
Lokaliser og overfør utstyr mellom forskjellige steder og identifiser og hent utstyr som ikke er sjekket inn på slutten av dagen.

Maskinstatistikk
Forretningsoversikt over bruk fordelt på sesong, uke og dag for hver utstyrsenhet i flåten brutt ned på bruksområder.

Serviceoversikt
Tilgang til servicelogg og oversikt over hvilke maskiner som trenger service. Tillater faktabasert reparasjonsstrategi og beslutning om utskifting.

Styring og feilsøking av Automower®
Du kan se alle robotklipperne på et kart, feilsøke dem, starte og stoppe dem, endre klippehøyde eller bare planlegge – for én eller flere gressklippere samtidig.

Tjenester

Finn ut mer om Husqvarna Fleet Services™

Les mer