Husqvarna Garden Harmony Cat
Produkter og innovasjoner

Hva irriterer oss mest ved naboene våre?

De uskrevne hagereglene - hagefester til langt på natt eller en støyende gressklipper som starter akkurat når man skal sette seg for å spise middag. De fleste av oss kjenner følelsen – og lydene – av en støyende nabo.

Hagefester til langt på natt, en støyende gressklipper som starter akkurat når man skal sette seg for å spise middag, eller hylende barn som løper rundt. De fleste av oss kjenner følelsen – og lydene – av en støyende nabo. Men det er kanskje ikke selve naboen som støyer mest eller irriterer oss mest.
Ifølge hageeiere i Norden er det mest irriterende ved naboer ikke selve naboen. I stedet er det kjæledyrene som forårsaker mest naborelatert frustrasjon.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 NO

Katter som streifer rundt og legger igjen avføring i hagen (31 %) og naboens hund som bjeffer (31 %). Det er de to tingene som irriterer hageeiere mest. På tredjeplass finner vi naboer som bruker støyende redskaper på upassende tidspunkter (27 %).

Faktisk synes 7 av 10 at naboen lager for mye støy – i hvert fall av og til. Så til tross for at 8 av 10 svarer at de betrakter seg selv som en drømmenabo, eller i det minste en god nabo, er ikke alltid dette i tråd med hva våre naboer synes.

Illustration Concept Garden karma Infographic 3x2 NO

Men bærer de fleste av oss dermed bare på skjult irritasjon over naboene?

I rettferdighetens navn skal det nevnes at nesten 1 av 3 av oss ikke blir irritert av noe naboene gjør i hagen. Så selv om vi alle kanskje burde ta en titt i speilet av og til, er det ikke bare dårlige nytt for naboskapene rundt i Norden.

Illustration Concept Garden karma Infographic 3x2 NO

Om undersøkelse: ’Husqvarna Hageharmoni – de uskrevne regler’ er resultater fra en nordisk undersøkelse foretatt blandt 4.220 hageeiere 25+ i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet mellom 26. mars og 2. april 2021 av markeds- og researchbyrået It’s A Fact via analyseinstituttet YouGov på vegne av Husqvarna.