Garden
Produkter og innovasjoner

Mange irriterer seg over støy sent på kvelden

De uskrevne hagereglene - På en solfylt aften sitter du i hagen og skal akkurat til å nyte en bedre middag med familien. Naboen starter den bensindrevne gressklipperen.

På en solfylt aften sitter du i hagen og skal akkurat til å nyte en bedre middag med familien. Naboen starter den bensindrevne gressklipperen. Plutselig er roen og den koselige middagen en saga blott. Eller er det det? Kunne du ikke bare be naboen om å klippe gresset på et annet tidspunkt?
Kun 5 % av hageeiere i Norden velger å be naboen pent om å gjøre det som forstyrrer på et annet tidspunkt. Tvert imot ville et overveldende flertall aldri vurdere en slik konfrontasjon.

57 % synes det er greit at naboen klipper gresset og lager støy på kvelden, mens 1 av 3 irriterer seg uten å gjøre noe med det fordi de ikke orker å ta diskusjonen.
Faktisk gjør betydelig flere hageeiere i Danmark (36 %) og Norge (33 %) ingenting med støyende naboer, mens finner er mindre tilbøyelige til å starte en diskusjon i det hele tatt.

En mindre detalj er at rundt 5 % av hageeiere i Norge og Sverige ville vurdere å hevne seg på naboen ved å klippe gresset enten umiddelbart, påfølgende kveld eller tidlig neste morgen.

Illustration Concept Garden Harmony Graf NO - recropped

Om undersøkelse: ’Husqvarna Hageharmoni – de uskrevne regler’ er resultater fra en nordisk undersøkelse foretatt blandt 4.220 hageeiere 25+ i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet mellom 26. mars og 2. april 2021 av markeds- og researchbyrået It’s A Fact via analyseinstituttet YouGov på vegne av Husqvarna.