Pamācības un ceļveži

Zāģēšanas aprīkojuma apkope

Lai motorzāģis darbotos ilgstoši un ar maksimālu jaudu, un vienmēr būtu darba kārtībā, tam regulāri jāveic tehniskā apkalpe. Ir vairākas lietas, par kurām jūs varat parūpēties personīgi.

Pareiza ķēdes spriegošana

PPārliecinieties vai ķēde ir pareizi nospriegota. Vaļīga ķēde var nokrist no sliedes, un radīt traumas lietotājam un sabojāt ķēdes motorzāģi. Pārmērīgi nospriegota ķēde var izraisīt priekšlaicīgu sliedes nodilumu. Atbilstoši nospriegota ķēde nedrīkst nokarāties zem sliedes. Ķēdes spriegojums ir pareizs, ja ķēde saskaras ar sliedes apakšpusi un jūs varat viegli ar pirkstiem to pavilkt. 

Pirms nospriegot ķēdi vienmēr ļaujiet tai atdzist, jo atdziestot, tā sarausies.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Ķēdes eļļošana

Galvenais priekšlaicīga nodiluma iemesls ir nepietiekama ķēdes eļļošana. Mēs iesakām pārbaudīt un papildināt ķēdes eļļu katrā degvielas uzpildes reizē. Husqvarna ķēžu eļļa ir īpaši veidota, lai nodrošinātu atbilstošu griešanas mehānisma eļļošanu.

  • Iedarbiniet motorzāģi
  • Novietojiet zāģi uz celma un palieliniet dzinēja apgriezienus
  • Ķēdes eļļošanu var veikt, uz celma atstājot eļļas līniju.
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Sliedes tehniskā apkope

Lielākā daļa problēmu ar sliedi rodas nepareizs ķēdes spriegošanas, nepietiekamas ķēdes eļļošanas vai nepareizas darba metodes rezultātā. Visbiežāk lielākais nodilums rodas sliežu apakšpusē, jo darba laikā tiek izmantota visvairāk.
 
  • Katru reizi, nomainot ķēdi, apgrieziet sliedi otrādi, lai tā nodiltu vienmērīgi.
  • Regulāri iztīriet sliedes rievu un eļļas ieplūdes atveri.
  • Novīlējiet sliedei atskabargas.
 
How to use a chainsaw Working with chainsaws, part 1

Sliedes nomaiņa

Regulāri pārbaudiet sliedes nodilumu uz rievas. Nomainiet sliedi šādos gadījumos:
  • Sliedes rieva nav pietiekami dziļa, lai noturētu piedziņas posmu. Pārbaudiet to visvairāk nodilušajā sliedes daļā.
  • Ķēdes rieva nav taisna.

Asa ķēde un pareizs dziļummēra uzstādījums

Regulāri kopiet un asiniet ķēdi. Veselu rakstu esam veltījuši tieši  zāģa ķēdes asināšanai.