Images Working with chainsaws, part 2
  1. Ceļvedis
  2. Sliedes
Pamācības un ceļveži

Motorzāģa sliedes apkope

Veicot motorzāģa apkopi, obligāti jāpārbauda vai nav nepieciešama arī sliedes apkope vai nomaiņa.

Ievērojiet šos motorzāģa virzītājsliedes apkopes norādījumus

  1. Atlaidiet pievilkšanas skrūvi, noņemiet sajūga vāku, pavirziet sliedi uz iekšu un noņemiet ķēdi.
  2. Ar skrūvgriezi iztīriet virzītājsliedes gropi.
  3. Iztīriet ķēdes eļļas eļļošanas atveri.
  4. Pārbaudiet, vai smailes zobrats nav vaļīgs. Ja tas ir vaļīgs, sliede ir jānomaina.
  5. Pārbaudiet, vai sliedē nav rievu.
  6. Nolīdziniet rievas ar plakanu vīli.
  7. Pārbaudiet, vai sliedes gals nav nodilis vai bojāts. Ja tas nodilis tikai vienā pusē, to var apgriezt otrādi. Ja ir nodilušas abas sliedes puses, sliede ir jānomaina.
  8. Pārbaudiet virzītājsliedes gropes nodilumu, pakustinot ķēdi. Ja tā kustas, sliede ir jānomaina.