Rewilding Zone

Klimata prasību ievērošana ar inovācijām

Klimata pārmaiņas ir tūlītēji risināma problēma mums visiem. Lai gan mums nav visu atbilžu, mēs aktīvi strādājam pie resursu ziņā pārdomātas un zemas oglekļa emisijas nākotnes, lai mazinātu tradicionālā kurināmā izmantošanu. Mūsu mērķis ir samazināt emisijas par 35% visā mūsu vērtību ķēdē laikposmā no 2015. līdz 2025. gadam, ko apstiprina iniciatīva “ar zinātni pamatoti mērķi” (SBTi). Faktiski mēs esam pasaulē pirmais meža un dārza aprīkojuma izstrādes uzņēmums, kas to īsteno.

Mūsu rīcība neatpaliek no vārdiem

Bee on flower

Pasaules mēroga darbs vietējās bioloģiskās daudzveidības jomā

Dārzs, kas pilns ar dažādiem augiem un apputeksnētājiem, piemēram, bitēm, nav tikai glīts vien — tas ir bioloģiski daudzveidīgs kopums. Šī mini ekosistēma dabiski atbaida kaitēkļus un rada spēcīgāku, noturīgāku vidi. Lai palīdzētu izveidot un uzturēt šādas ekosistēmas, mēs sadarbojamies ar ekspertiem nepārtrauktas mācīšanās un inovāciju jomā, nodrošinot ieguvumus gan mums, gan mūsu klientiem. Un nelielas pārmaiņas var ietekmēt visu turpmāko virzību. Piemēram, izmantojot mūsu robotizēto zāles pļāvēju funkcijas, var viegli paplašināt sava dārza bioloģisko daudzveidību.

Service Automower

Aprites risinājumu piedāvājums

Mūsu planētas resursi nav bezgalīgi, un mums ir jāatrod labāks veids, kā tos izmantot. Tāpēc mēs pielāgojam aprites pieeju saviem izstrādājumiem un nemitīgi cenšamies atrast jaunus veidus, kā iegūt maksimālu labumu no materiāliem, ko izmantojam. Mūsu mērķis ir ražot izstrādājumus, kam var būt otrais, trešais vai pat ceturtais darbmūžs, vai nu remontējot, atkārtoti izgatavojot vai
pārstrādājot tos. Jo labākie resursi ir tie, kurus varam izmantot atkārtoti.
Husqvarna Europe Ville

Lielām pārmaiņām nepieciešama liela iniciatīva

Mēs lepojamies, ka esam daļa no Husqvarna Group iniciatīvas Sustainovate. Ar šo iniciatīvu mēs izvirzām skaidrus ilgtspējas mērķus:
Ogleklis: Līdz 2025. gadam samazināt absolūtās CO₂ emisijas par 35% visā mūsu vērtību ķēdē.
Aprite: Līdz 2025. gadam ieviest 50 jaunas aprites inovācijas, pārveidojot resursu izmantošanas veidu.
Cilvēki: Iedvesmot 5 miljonus klientu un kolēģu izdarīt ilgtspējīgu izvēli. Apmeklējiet Sustainovate, lai uzzinātu vairāk par mūsu plāniem ieviest pozitīvas pārmaiņas visos mūsu zīmolos. Varat arī lejupielādēt gada ilgtspējas pārskatu, lai iegūtu detalizētu dokumentāciju par mūsu oglekļa un aprites mērķiem (skatiet 3.–4. un 14.–15. lpp.).