Forest
Juridiska informācija

Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) 33. panta deklarācija

REACH (“Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2006. gada 18. decembrī pieņemtā regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu”) ir Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz ķīmiskajām vielām, kas stājās spēkā 2007.

33. pants. Pienākums paziņot informāciju par vielām izstrādājumos

Husqvarna Group norāda tālāko informāciju par vielām, kuras Eropas Ķimikāliju aģentūra norāda kā REACH XIV pielikuma (t.s. Kandidātu saraksta) kandidātus koncentrācijā virs 0,1% no masas izstrādājumos.