Pamācības un ceļveži

Kā uzstādīt Husqvarna robotizēto zāles pļāvēju

Husqvarna Automower® īpašnieki jau uzreiz var novērtēt lietošanas ērtumu, jo pat robota uzstādīšana ir atvieglota. Te būs pieejama pamācība vienkāršai Husqvarna robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanai.

Husqvarna piedāvā robotizēto zāles pļāvēju Automower® katram dārzam. Iespējamas divas dažādas uzstādīšanas tehnikas: ar fiziska robežvada ierakšanu velēnā vai bezvadu uzstādīšanu, kas iespējama konkrētiem modeļiem. Skatiet detalizētākus uzstādīšanas norādījumus Automower® NERA virtuālā robežvada uzstādīšana ar virtuālo robežvadu.

1. Savienojuma izveide ar Automower® Connect

Lietotne Automower® Connect nodrošina labākās Automower® izmantošanas iespējas, piedāvājot pilnībā pārvaldīt robotizēto zāles pļāvēju un veikt daudz ko citu. Lejupielādējot lietotni un izveidojot Husqvarna kontu, tad varēsit izveidot savienojumu ar pļāvēju.

2. Novietojiet uzlādes staciju

Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas pļaušanas zonas centrā, lai ap to būtu nedaudz brīvas vietas. Kad uzlādes stacija novietota, pienācis laiks uzlādēt robotizēto zāles pļāvēju. Ievietojiet robotizēto zāles pļāvēju uzlādes stacijā, ieslēdziet to un pārejiet pie nākamās darbības. Tukša akumulatora uzlāde ilgst 30–90 minūtes atkarībā no modeļa. Lai veiktu bezvadu instalēšanu, izmantojot EPOS™ tehnoloģiju, ir jāuzinstalē arī GPS stacija.

3. Izveidojiet robežu

Pa pļaujamās zona perimetru tiek izveidota robeža, lai pļāvējam norādītu pļaujamo teritoriju. Tā var būt fiziska robežvada ieklāšana zemē vai virtuāla robeža, kas tiek izveidota, attāli vadot pļāvēju pa jūsu zālienu, izmantojot lietotni. Ap puķu dobēm un krūmiem var izveidot "salas", lai pļāvējs tajās neiebrauktu.

4. Ieklājiet vai iezīmējiet virzošos vadus

Virzošā vada mērķis ir nepieciešamības gadījumā nogādāt Husqvarna Automower® uzlādes stacijā, kā arī palīdzēt robotizētajam zāles pļāvējam sasniegt tālākās zāliena zonas. Lai uzstādītu vadu, pievienojiet vienu vada galu uzlādes stacijai, pārvelciet vadu pāri zālienam uz dārza tālāko daļu un tad pievienojiet to robežvadam. Pievienojiet gan robežvadu, gan virzošo vadu uzlādes stacijai. Lai veiktu bezvadu instalēšanu, lietotnē var izveidot vairākus virtuālos virzošos vadus.

5. Iestatiet pļaušanas grafiku un atpūtieties

Tagad varat sākt darbu, izmantojiet lietotni, lai iestatītu pļaušanas grafiku un pļaušanas augstumu. Atsevišķiem modeļiem var pat izveidot vēl precīzāk pielāgotas pļaušanas zonas. Un tas arī viss! Robotizētais zāles pļāvējs tiks uzlādēts, līdz būs gatavs darbam, un tad sāks darbu; šis oficiāli ir brīdis, kad pēdējo reizi pašrocīgi pļāvāt savu zālienu.

Uzstādīšanai nepieciešamie piederumu un daļas

(30)