Forest
Juridiska informācija

Plaukstu/roku vibrācija

Skaidrojums

EK Direktīvā 2002/44/EK ir noteiktas minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmējiem par veselības un drošības risku, kas rodas vai var rasties no mehānisku vibrāciju iedarbības.

Vibrācijas ekspozīcijas novērtējums tiek aprēķināts attiecībā pret standartizētu 8 stundu ikdienas ekspozīcijas vērtību A(8). Kad tiek noteikta A(8) vērtība, tā ir jāsalīdzina ar ekspozīcijas darbības vērtību un robežvērtību. Tā kā direktīvā ir norādītas minimālās prasības, ļoti svarīgi ir pārbaudīt arī katras atsevišķas dalībvalsts tiesību aktus, lai noteiktu, vai šajos tiesību aktos ir norādītas stingrākas ekspozīcijas vērtības.

Atkarībā no ikdienas ekspozīcijas darbības vērtības (Exposure Action Value — EAV) un ikdienas ekspozīcijas robežvērtības (Exposure Limit Value — ELV) darba devējam ir pienākums veikt attiecīgās darbības, lai kontrolētu vibrācijas ekspozīciju.

Ekspozīcijas darbības vērtība (EAV)

Vienmēr, kad operators ir pakļauts vibrāciju iedarbībai A(8), kas pārsniedz EAV 2,5 m/s², darba devējam ir jāveic darbības riska novērtējums un jāievieš kontroles pasākumi. Papildinformāciju skatiet Direktīvā 2002/44/EK un attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

Ekspozīcijas robežvērtība (ELV)

Jebkurā gadījumā darbinieki nedrīkst būt pakļauti vērtībai, kas pārsniedz ELV (5,0 m/s²).

Ceļvedis

A(8) < 2,5 m/s².
Ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir zemāka par darbības līmeni. Nav jāveic nekādas papildu darbības, lai samazinātu iedarbību.

A(8) = 2,5 - 5,0 m/s²
Ikdienas vibrācijas pārsniedz pieļaujamo līmeni. Palielināts risks, ka operatoram varētu attīstīties ar vibrāciju saistītas slimības. Skatiet Husqvarna ieteikumus un Direktīvu 2002/44/EK, lai uzzinātu vadlīnijas par vibrācijas ietekmes bīstamības samazināšanu.

A(8) > 5,0 m/s²
Vibrāciju ietekme ikdienā pārsniedz iedarbības robežvērtību. Samaziniet darba laiku dienā un/vai izmantojiet mašīnu ar mazāku vibrāciju līmeni.

Ieteicamā darbība, lai samazinātu vibrācijas ekspozīciju

Lietojiet tikai elektroinstrumentus ar zemu vibrācijas līmeni. Šo ieteikumu var uzskatīt par vissvarīgāko. Informāciju par vibrācijas datiem visbiežāk var atrast ražotāja tehniskajā dokumentācijā.

Samaziniet instrumenta lietošanas laiku. Tā kā A(8) vērtība ir vibrācijas vērtības un ekspozīcijas laika kombinācija, viena no labākajām alternatīvām ir samazināt darba laiku.

Iekārtas apkalpe un apkope. Ievērojiet ražotāja ieteikumus. Īpaši svarīgi ir veikt griešanas aprīkojuma un rotējošo elementu apkopi, kuri var zaudēt līdzsvaru nodiluma rezultātā.