Service Photos

Uz ko attiecas Husqvarna garantijas pakalpojumi?

Husqvarna garantijas pakalpojumi attiecas uz materiālu vai ražošanas defektiem, ja garantijas termiņa laikā izstrādājums ir lietots tam paredzētajā veidā. Ja garantijas termiņa laikā, lietojot izstrādājumu vai kādu tā daļu un veicot to apkopi paredzētajā veidā, rodas bojājums, ko izraisījis nepiemērots materiāls vai ražošanas defekts, Husqvarna šo izstrādājumu vai tā daļu salabo vai aizstāj bez maksas.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Kā saņemt Husqvarna garantijas servisu?
Ja jums ir nepieciešams garantijas remonts, pārtrauciet lietot produktu un nododiet to pilnā komplektā vai nu izplatītājam, no kura to iegādājāties, vai arī jūsu izplatītāja ieteiktajam Husqvarna autorizētajam servisa centram.
Automower Service
Noteikumi
Produkts jāatdod kopā ar derīgu iegādes apliecinājumu, tostarp arī aizpildītu garantijas veidlapu, rēķinu vai kvīti, kurā norādīts iegādes datums, modeļa numurs, sērijas numurs, izplatītāja nosaukums un adrese.
Automower Connect 435X AWD
Tiešsaistē pieejamā informācija
Ja produkts ir reģistrēts, tā iegādes informāciju var apskatīt arī tiešsaistē. Tomēr arī reģistrētajiem produktiem jāuzrāda derīgs iegādes apliecinājums.
Chainsaw 560 XP
Reģistrācija
Husqvarna iesaka visiem pircējiem reģistrēt savus iegādātos produktus tiešsaistē - Mypage sadaļā. Jūs arī varat produktu reģistrēt arī pie autorizētā pārstāvja, produkta iegādes brīdī.
Reģistrēt izstrādājumu
Service Handheld
Uz garantiju neattiecināms serviss
Ja Husqvarna vai Husqvarna autorizētie izplatītāji noteikuši, ka izstrādājuma defekts vai bojājums neattiecas uz garantiju, autorizētais izplatītājs, izmantojot savas zināšanas un oriģinālās daļas, sremontēs izstrādājumu par maksu.