Pamācības un ceļveži

Mūsu 7 labākie padomi drošai un efektīvai koku atzarošanai

Strādājot ar ķēdes zāģiem, parasti tieši koka atzarošana prasa visvairāk laika un pūļu. Citiem vārdiem sakot, labas darba tehnikas apgūšana ir ļoti noderīga.

Ja atzarošanas jomā esat iesācējs, jums ir jāzina par motorzāģa drošību un jāstrādā lēni un metodiski, pakāpeniski palielinot tempu. Vienmēr atcerieties: ja jūtat nogurumu mugurā, tā var liecināt par to, ka jums nepieciešams pieregulēt savu tehniku. Te ir daži pamatnorādījumi par drošu un efektīvu koku atzarošanu.

1. Pareizais augstums

Labākais darba augstums, veicot koka atzarošanu, ir tad, ja koks ir novietots augstumā no jostas vietas līdz ceļgaliem. Pareizo darba augstumu var sasniegt, ja mēģināt nogāzt koku uz citiem nogāztajiem kokiem, baļķiem, akmeņiem vai augstākajām apkārtnē esošajām vietām. Atcerieties, ka jāiesēžas ceļos, nevis jāsaliec mugura.

2. Stabili un droši

Droši stāviet stumbra kreisajā pusē, kājas novietojot atstatus, 45 grādu leņķī attiecībā pret stumbru. Darba laikā turiet zāģi cieši pie ķermeņa; jūsu pozai ir jābūt stabilai abos virzienos. Aizsniedzamības zonai ir jābūt plašai, lai atzarošanas laikā pēc iespējas retāk būtu jāveic nedrošas darbības, piemēram, jāpārvieto kājas.

3. Turiet to lejup

Lai izvairītos no negadījumiem, ir svarīgi neatcelt ķēdes zāģi no stumbra biežāk, nekā tas ir nepieciešams. Pēc iespējas mazāk pārnēsājiet ķēdes zāģi un izmantojiet to kā sviru, atbalstot zāģa korpusu pret stumbru vai savu kāju. Atzarošana ir vieglāka un efektīvāka, izmantojot īsu sliedi (13–15 collas).

Chainsaw 550 XP

4. Kontrolēta kustība

Mainot kāju pozīciju, sliedi vienmēr turiet pretējā stumbra pusē. Brīdī, kad jūs pārvietojaties ķēdei ir jābūt nekustīgai. Pārvietojoties zāģis jātur aiz abiem rokturiem, nekad neturiet tikai aiz aizmugurējā roktura. Pārvietojoties lielāku attālumu, noteikti aktivizējiet ķēdes bremzi un pārnēsājot turiet zāģi aiz priekšējā roktura.

5. Uzmanieties no atsitiena

Aizliekts zāģēt ar virzošās sliedes galu. Atzarošanas darbu laikā ķēdes zāģa rokturiem ir jābūt cieši satvertiem ar abām rokām. Izmantojiet virzošo sliedi, kas ir atbilstoša koka resnumam.

6. Izvairieties no iespiešanas

Izvērtējiet, kā zari ir nospriegoti, un zāģējiet no otras zara puses, kur zara svars visticamāk neiespiedīs virzošo sliedi. Ja neesat drošs, zāģējiet zaru pa posmiem no galotnes stumbra virzienā.

7. Ieturiet pauzi pirms zaru apzāģēšanas

Atbalstiet ķēdes zāģi pret celmu un ar labo roku noņemiet zarus un malku. Vispirms atlaidiet droseli un droseles bloķētāju un aktivizējiet ķēdes bremzi. Ja motorzāģis ir aprīkots ar TrioBrakeTM, tam ir vēl vienkāršāka ķēdes bremzes aktivizēšana pirms zaru apzāģēšanas.

Zāģēšana uz leju, kad ķēdes spēks velk zāģi uz stumbra pusi, tiek saukta par zāģēšanu ar velkošu ķēdi. Zāģēšana no apakšpuses, kad ķēdes spēks mēģina stumt zāģi jūsu virzienā, tiek saukta par zāģēšanu ar stumjošu ķēdi.

Atzarošana dažādās koka stumbra pusēs
 1. Atzarojot koka labo pusi, noteikti stāviet stumbra kreisajā pusē. Atbalstiet zāģi
  pret stumbru tā, lai sliede atrastos labajā pusē. Zāģējiet ar velkošu vai stumjošu ķēdi.
  Atbalstiet labo kāju pret baļķi papildu līdzsvaram.
 2. Atzarojot koka galotni, atbalstiet virzošo sliedi pret stumbru. Zāģējiet ar stumjošu ķēdi. Novietojiet labo
  kāju pret zāģa korpusu. Zāģēšana no apakšpuses, kad ķēdes spēks mēģina stumt zāģi jūsu virzienā.
  Tiek saukta par zāģēšanu ar stumjošu ķēdi.
 3. Zāģējot zarus kreisajā pusē, līdzsvarojiet zāģi pret stumbru un vienu kāju. Zāģējiet ar velkošu vai stumjošu ķēdi.
Uzzināt un izpētīt

Uzziniet vairāk par mežistrādi un profesionālu kokkopību

Lasīt rakstus