Park
Produkti un inovācijas

Mākslīgais intelekts palīdz aizsargāt pilsētu zaļo telpu

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index — Husqvarna pilsētas zaļās vides rādītājs) ir mākslīgā intelekta satelītrisinājums, kas nosaka pilsētu zaļās vides apjomu visā pasaulē, apskatot pilsētu zaļās zonas no augšas. Mērķis ir palīdzēt aizsargāt un uzlabot izaugsmi, kā arī saglabāt zaļās telpas pilsētu teritorijās.

Zaļā telpa ir pilsētu plaušas. Gaisa kvalitātes uzlabošana un palīdzība plūdu un lietus ūdeņu aizvadīšanā. Iedzīvotāju fiziskās un garīgās veselības veicināšana. Tā kā urbanizācija turpinās, ir svarīgi uzraudzīt proporciju starp pelēkajām un zaļajām zonām pilsētās un ap tām.

Zaļās zonas aizsardzība un efektivitātes uzlabošana

Piemērojot datorizēta skatījuma un dziļās mācīšanās metodes satelītattēliem, HUGSI sniedz ieskatu par veģetācijas pašreizējo stāvokli un vēsturisko attīstību un tās apkārtējo vidi pilsētās. Tas ļauj noskaidrot, cik lielā mērā zaļas ir pilsētas, un, vai apbūves blīvums samazina pilsētas zaļo vidi.

Uzziniet vairāk par HUGSI un pilsētas zaļo vidi, izmantojot zemāk norādīto saiti.

Ilgtspējība

Lasiet vairāk par mūsu apņemšanos attiecībā uz ilgtspējību

Lasīt vairāk