Produkti un inovācijas

Izmantojiet akumulatora tehniku un samaziniet apkopes apjomu

Regulāra dzinēja apkopes ir viens no uzdevumiem, kas prasa daudz laika un var izjaukt jūsu darba ritmu. Izmantojot akumulatora tehniku, šīs rūpes atkrīt.

“Akumulatora tehnikai nepieciešamais apkopes un servisa apjoms ir daudz mazāks”, stāsta Husqvarna Globālo produktu speciālists David Holmstedt. “Tiem, salīdzinot ar iekšdedzes dzinēju, ir daudz mazāk kustīgo daļu, tādējādi mehānisko bojājumu risks ir mazāks.”

Uzticama veiktspēja

Akumulatora produktu bezsuku motori ir pietiekami izturīgi un uzticami, lai varētu teikt, ka tie “praktiski ir bezapkopes” motori, neatkarīgi no izmantošanas veida. Tādējādi ir ievērojami uzlabota darbības uzticamība un samazināts neparedzētas dīkstāves risks.

PRO Battery products, Low maintenance

Mazāka ikdienas apkope

“Ierīcē bez elektromotora parasti ir vēl tikai trīs–četri komponenti, kam varētu rasties darbības traucējumi”, stāsta Husqvarna Globālo produktu speciālists Johan Svennung. “Tas nozīmē, ka ilgāku laiku varat strādāt bez pārtraukumiem un justies pārliecināti, ka ierīce arī turpmāk darbosies bez problēmām.”

Vai tiešām akumulatora tehniku var uzskatīt par “bezapkopes ierīcēm”? Jā un nē. Ja jūs izmantojat produktus ar Husqvarna BLi-X 36V akumulatoru sistēmu, nav jāveic ikdienas apkopes darbi kā cilindra dzesēšana, karburatora un kvēlsveču tīrīšana, tomēr neliela kopšana joprojām ir nepieciešama. Turklāt servisa darbu apjoms ir samazināts, un atbildība tiek pārnesta no operatora uz servisa komandu.

“Operatori savu akumulatora tehniku uz apkopi nogādā vienu reizi gadā, izmantojot, piemēram, mūsu Husqvarna CareTM servisa piedāvājumu”, stāsta Husqvarna Biznesa segmenta direktors Hugo van Bijsterveldt. “Tādējādi tehnika tiek uzturēta labā tehniskā stāvoklī, tiek izmantota jaunākā programmatūra un nepieciešamības gadījumā tiek nomainīti nodilušie komponenti, lai ierīce strādātu optimāli, nepieļaujot nekādus kompromisus attiecībā uz veiktspēju.”