Pamācības un ceļveži

Kā pārbaudīt, vai motorzāģim darbojas ķēdes eļļošana?

Motorzāģa lietošanas laikā ķēdes eļļošana ir svarīga, lai novērstu motorzāģa ķēdes pārkaršanu zāģēšanas laikā un nodrošinātu, ka tā bez aizķeršanās pārvietojas pa sliedi. Tas garantē sliedes un ķēdes ilgu kalpošanas laiku. Izpildiet šajā īsajā video sniegtos norādījumus par to, kā pārbaudīt, vai motorzāģa ķēdes eļļošana darbojas pareizi. Vispirms pārbaudiet eļļas līmeni. Iedarbiniet motorzāģi un pārliecinieties, ka ķēdes bremze ir atslēgta. Darbiniet motorzāģa dzinēju ar lieliem apgriezieniem, turot to dažu centimetru attālumā no pagales vai koka. Eļļas uz stumbra norāda, ka eļļošanas sistēma darbojas.