Pamācības un ceļveži

Motorzāģa ķēdes nospriegošana

Jo ilgāk tiek darbināta ķēde, jo tā kļūst garāka. Vaļīga ķēde var noslīdēt no zāģa un radīt smagu vai pat nāvējošu traumu. Tādēļ ir svarīgi regulāri regulēt ķēdi, lai tā nekļūtu vaļīga. Pārbaudiet ķēdes spriegojumu ik reizi, kad uzpildāt degvielu. PIEZĪME! Jaunam motorzāģim ir piestrādes periods, kura laikā biežāk jāpārbauda ķēdes spriegojums.

Motorzāģa ķēdes spriegošanas norādījumi

  1. Atlaidiet ķēdes bremzi.
  2. Izmantojot universālo uzgriežņatslēgu, atlaidiet sliedes uzgriežņus, kas notur sajūga pārsegu.
  3. Paceliet sliedes galu un izstiepiet ķēdi, pievelkot ķēdes spriegojuma skrūvi pulksteņrādītāja kustības virzienā ar universālo uzgriežņatslēgu. Pievelciet ķēdi, līdz tā nenokarājas zem sliedes. Pārbaudiet, vai ir iespējams brīvi vilkt ķēdi ar roku un tā nenokarājas zem sliedes.
  4. Pārbaudiet, vai ir iespējams brīvi vilkt ķēdi ar roku un tā nenokarājas zem sliedes.
    Izmantojiet universālo uzgriežņatslēgu, lai pievilktu sliedes uzgriežņus.